WROSTJA po jubileuszu

Zakończyły się jubileuszowe, 40. Wrocławskie Spotkania Teatrów Jednego Aktora. Uczestniczyli w nich mistrzowie gatunku: Danuta Michałowska, Tadeusz Malak i Wojciech Siemion, a także Irena Jun i Wiesław Komasa – wszyscy entuzjastycznie przyjmowani przez pubiczność. Festiwal nie ma jury ani oficjalnych nagród, ale tradycyjnie przyznawane są nagrody poszczególnych sponsorów, a także publiczności (otrzymał ją Bułgar Nikołaj Urumow) i dziennikarzy (wyróżnili Wojciecha Siemiona). Prawdzwie owacyjnie (obok Wojciecha Siemiona) przyjmowani byli Bronisław  Wrocławski, Małgorzata Rożniatowska i Kamil Maćkowiak, a spośród gości zagranicznych rewelacyjny Siergiej Barkowski z Petersburga. Do festiwalu wrócimy w najbliższym numerze "Yoricka" – na tym miejscu składając gratulacje niestrudzonemu inicjatorowi i dyrektorowi festiwali wrocławskich, Wiesławowi Gerasowi,  czlonkowi polskiej sekcji AICT.
Bronisław Wrocławski przedstawił trzy spektale wg tekstów Erika Bogosiana

Leave a Reply