Z powodu obsesji na tle słowa „Nadzwyczajny”

Wystąpienie powitalne Yun-Cheol Kima, przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego Nadzwyczajnego Kongresu IACT/AICT, wygłoszone 22 października 2006 w Seulu.
Andrzej Żurowski, Yun-Cheol Kim i Tomasz Miłkowski w Seulu

To było na naszym "zwykłym" Kongresie w Bukareszcie w roku 2003, kiedy zgłosiłem propozycję goszczenia tego Nadzwyczajnego Kongresu IACT dla uczczenia  50 rocznicy powołania AICT, od razu uporczywie nazywanego "nadzwyczajnym". I to nie tylko ze względu na dosłowne znaczenie: "poza zwykłym trybem", ale ze względu na kolokwialne znaczenie: coś naprawdę specjalnego, pamiętnego, cudownego. Ale w takim razie, jaki program powinien mieć ten Kongres, aby dosłowny sens określenia "nadzwyczajny" stał się rzeczywiście "nadzwyczajnym" w potocznym znaczeniu. Jaki rodzaj rozmów i dyskusji zaproponować, aby to spotkanie uczynić inspirującym doświadczeniem dla krytycznej świadomości? Program i szczegółowy plan Kongresu, jakie macie teraz przed sobą, jest wynikiem tej długotrwałej "obsesji".
W dzisiejszych okolicznościach, tak wrogich porozumieniu, wierzę, że nasze prezentacje i dyskusje na temat "Nowej teatralności i krytyki" zaowocują lepszym porozumieniem krytyków i teatralnych praktyków. Wierzę, że nasze kolokwium posłuży poszerzeniu naszej wiedzy o tzw. post-dramatycznym teatrze i przyniesie nam trafniejszy pogląd na przyszłość teatru. A ponadto, jesteśmy pewni, że odnajdziemy zawodowe inspiracje do kontynuowania naszego nocnego zawodu oświetlania post-dramatycznych i także dramatycznych przedstawień.
Jestem przekonany, że uzyskacie wiele atrakcyjnych inspiracji, jak i ja, ze strony mych kolegów z koreańskiej sekcji AICT, którzy pracowali niezwykle intensywnie, aby przygotować ten "naprawdę nadzwyczajny" Kongres.
Pragnę podziękować z głębi mego serca całej koreańskiej społeczności teatralnej za jej gorliwą pomoc. My, organizatorzy, cieszymy się przygotowaniem tego Kongresu tak bardzo, że pragniemy być gospodarzami następnego Nadzwyczajnego Kongresu AICT za 50 lat dla uczczenia stulecia Stowarzyszenia w roku 2056. A tymczasem, wyrażam szczerą nadzieję, że wasz tygodniowy pobyt w Korei okaże się bardzo szczęśliwy.
Dziękuje bardzo.

Yun-Cheol Kim
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

Leave a Reply