Nowy „Yorick” dostępny

Nowy numer (listopad 2006) kwartalnika "Yorick" już dostępny w podkatalogu "Yorick" naszej strony, a w nim m.in. materiały z okazji 50 lecia AICT i Kongresu w Seulu, o jubileuszu Barbary Krafftówny, stuleciu Becketta, festiwalu Bałtycki Dom w Petersburgu, dwa opowiadania Zygmunta Krzyżanowskiego, refleksje teoretyczne prof. Jerzego Limona o teatrze telewizji, rozmowy, recenzje, noty. Zapraszamy do lektury

Leave a Reply