Yorick nr 8 (maj 2006)

W numerze MAJOWYM, 1/2006 (8):

 • Od Yoricka: Małe zbrodnie małżeńskie
 • Polish Theatre Today – wykład Tomasza Miłkowskiego wygłoszony podczas sympozjum w Tokio
 • Cenzura i demokracja – szkic prof. Henryka Jurkowskiego
 • Recenzje:

Nowy program Jana Pietrzaka (Witold Filler), „Tartuffe” w Narodowym (Tomasz Milkowski), „Cyrulik sewilski” w Ateneum (Jagoda Opalińska, Tomasz Miłkowski), „Cyrulik sewilski” Rossiniego w Teatrze Muyzcznym w Lublinie (Joanna Biegajska)

 • Dramaturgia:
 • Tomasz Miłkowski „Pokolenie LeMadame”
 • Justyna Hofman-Wiśniewska „Różewicz wewnątrz słów”
 • Tomasz Miłkowski „Harold Pinter: 29 sztuk. I wystarczy”
 • Nowe sztuki
 • Jan Kurowicki „Pan Kepler raczy umierać”
 • Jan Kurowicki – komentarz: Jak pan Kepler raczył umierać
 • Marianna Dembińska „Gabinet lekarski”
 • Rozmowy Justyny Hofman-Wiśniewskiej
 • Z Joanną Żółkowską: Teatr to rzut adrenaliny
 • Z Adamem Woronowiczem: Pożarła mnie ta jama

Leave a Reply