Zapasiewicz ma drugiego Boya

Tradycyjnym zwyczajem w przeddzień Międzynarodowego Dnia Teatru polska sekcja IACT/AICT przyznała doroczną Nagrodę im. Tadeusza-Zeleńskiego Boya za rok 2005 Zbigniewowi Zapasiewiczowi za wybitne osiągnięcia aktorskie, ze szczególnym uwzględnieniem ról w spektaklach „Zapasiewicz gra Becketta” (w reżyserii Antoniego Libery)  w warszawskim Teatrze Powszechnym i „Kosmos” (w reżyserii Jerzego Jarockiego) w Teatrze Narodowym. Nagroda przyznawana jest od 50 lat, a jej pierwszym laureatem był Kazimierz Dejmek. Zpasiewicz był już zdobywcą Boya w roku 1972 – otrzymując tę nagrodę ponownie jest pierwszym aktorem, który został nią wyróżniony dwukrotnie.


O miejscu i terminie wręczenia honorowej Nagrody im. Boya powiadomimy osobno. Dla przypomnienia po roku 2000 laureatami tej Nagrody byli kolejno: Kazimierz Kutz (2001), Ewa Dałkowska, Elżbieta Kępińska, Joanna Żołkowska (2002), Jerzy Grzegorzewski (2003), Ignacy Gogolewski (2004), Maja Komorowska (2005).
O rolach Zbigniewa Zapasiewicza, wymienionych w werdykcie Zarządu, czytaj w Loży:
„Zapasiewicz i Beckett” oraz „Mroczna samotność” (o „Kosmosie”).

Leave a Reply