Tablica Idy Kamińskiej i Rotbaumów

We Wrocławiu odbyło się uroczyste odsłonięcie tablic związanych z teatrami wrocławskimi wybitnych twórców
 IDY KAMIŃSKIEJ oraz LII i JAKUBA ROTBAUMÓW.

Sylwetki Artystów przypomniał prof. Janusz Degler w pięknym wspomnieniu:
    „Teatr jest sztuką ulotną. Jego twórcom towarzyszy dotkliwa myśl o przemijaniu. To bowiem, co jest rezultatem ich wyobraźni oraz pracy twórczej ma charakter czasowy i kończy się wraz z zapadnięciem kurtyny…
    W powojennych dziejach wrocławskich teatrów wielu było twórców, którzy zasługują  na naszą wdzięczność i trwałą pamięć. Należą do nich Lia i Jakub Rotbaumowie  oraz Ida Kamieńska.
    Jakub Rotbaum po powrocie z Ameryki, we wrześniu 1949 roku, zamieszkał we Wrocławiu i związał się z istniejącym tu od lipca 1946 roku Dolnośląskim Teatrem Żydowskim przy ul. Świdnickiej 28. Teatr wybudowano za pieniądze uzyskane ze sprzedaży specjalnych cegiełek Towarzystwa Kultury i Sztuki Żydowskiej. Największym sukcesem w reżyserii Jakuba Rotbauma był Sen o Goldfadenie, natomiast pierwszą premierą Idy Kamińskiej była inscenizacja sztuki Abrahama Goldfadena Dwaj Kuni Leml.
    Lia Rotbaumówna, siostra Jakuba była reżyserem Opery Wrocławskiej i wykładowcą gry scenicznej.
Wrocławskie Towarzystwo Przyjaciół Teatru uznało za swój obowiązek utrwalenie pamięci o trojgu wybitnych artystach związanych z Dolnym Śląskiem.”

Leave a Reply