Rada organiazacji pozarządowych

Minister Kultury Waldemar Dąbrowski powołał radę organizacji pozarządowych, działających w obszarze kultury. Przewodniczącym Rady został prezes ZASP Olgierd Łukasiewicz, wybrany przez to gremium na inauguracyjnym posiedzeniu w dniu 12 stycznia br. W skład rady wchodzi m.in. prezes polskiej sekcji AICT, Tomasz Miłkowski. Do najważniejszych zadań Rady należeć będzie opiniowanie decyzji dotyczących podziału funduszy strukturalnych, a także istotnych problemów strategii polityki kulturalnej. Minister Kultury przywiązuje dużą wagę do powołanej Rady, w której upatruje ważnego partnera społecznego. Zebrani podzielili ten pogląd. W 18-osobowej Radzie znaleźli się m.in.: Gołda Tencer, Janusz Morgenstern, Jacek Żydakiewicz. Rada pozostaje otwarta dla innych organziacji pozarządowych, którzy zgłoszą do niej swój akces i zostaną przez nią dokooptowani.

Leave a Reply