Kronika

Kronika

 

Staż AICT dla młodych krytyków w Porto (Portugalia, listopad) – zarząd zarekomendował Ryszarda Paczochę, współpracującego z redakcja „Teatru” – Ministerstwo Kultury na wniosek zarządu polskiej sekcji AICT sfinansowało podróż stażysty.

 

Jury Dorocznej Nagrody im. Stefana Treugutta pod przewodnictwem Henryka Bieniewskiego przyznało laur za rok 2004 Maciejowi Pieprzycy (komunikat publikujemy odrębnie).

 

W październiku witryna internetowa Klubu została umieszczona w domenie art.pl. W listopadzie kwartalnik „Yorick” publikowany w ramach witryny został wpisany do katalogu czasopism kulturalnych. W pierwszych 2 miesiącach obecności witryny pod adresem www.aict.art.pl odnotowaliśmy 20 tysięcy „wejść”.

 

Estera Żeromska, tegoroczna laureatka Nagrody im. Wojciecha Bogusławskiego, podjęła obowiązki przewodniczącej jury kolejnej edycji tej Nagrody. Zwraca się ta drogą do wydawców książek teatralnych o nadsyłanie egzemplarzy recenzyjnych dzieł proponowanych do wyróżnienia za edycje roku 2004.

 

W Klubie Lekarza 25 października odbyło się spotkanie z Krzysztofem Miklaszewskim, autorem książki „Distancia, Witoldo!”. Wprowadzenie wygłosił Witold Filler (sprawozdanie w tym numerze „Yoricka”)

 

CLEUP „Cooperativa Libraria Editrice Universita’ di Padova” oraz warszawski Traffic-club zorganizowały 19 listopada wieczór poetycki i prezentację książki koleżanki klubowej, Agnieszki Jaźwińskiej-PudlisPoemat o Tristanie i Izoldzie / Il poema di Tristano e Isotta” (na włoski przełożył Marco Bizzarini, fortepian: Edward Wolanin). Fragmenty poematu drukowaliśmy w lipcowym numerze „Yoricka”.

 

W listopadzie trwały kolejne 38 wrocławskie spotkania teatrów jednego aktora, organizowane przez Wiesława Gerasa – obszerne sprawozdanie w tym numerze „Yoricka”.

 

W siedzibie warszawskiego Klubu Lekarza 2 grudnia odbyło się „Woyowisko”, którego bohaterem był prof. Jerzy Woy-Wojciechowski, łączący profesję medyczną z wybitnymi osiągnięciami na polu kabaretu.. Wprowadzenie wygłosiła Justyna Hofman-Wiśniewska (która relacjonuje to spotkanie w tym numerze „Yoricka”), a wystąpili m.in. Wiesław Gołas i Mieczysław Gajda.

 

Zarząd zwrócił się do Teatru TV z ofertą zorganizowania podczas najbliższego festiwalu Dwa Teatry w Sopocie seminarium międzynarodowego pod patronatem AICT dla doświadczonych krytyków, poświęconego fenomenowi teatru tv. Propozycja została przyjęta z życzliwym zainteresowaniem – trwają uzgodnienia szczegółów.

 

Zarząd podjął decyzję o zwołaniu Walnego Zebrania sprawozdawczo-wyborczego w dniu 10 stycznia o godz. 12.00 w Domu Dziennikarza w Warszawie.

Leave a Reply