Nowe legitymacje

Uprzejmie informuję, że po wpłaceniu składki rocznej sekcja polska dysponuje nowymi legitymacjami AICT na lata 2008-2009 (uprawniającymi w wielu krajach do bezpłatnego lub ulgowego wstępu do teatrów i muzeów). Członkowie Klubu mogą otrzymać legitymację po opłaceniu składki koleżeńskiej u skarbniczki Walentyny Mikołajczyk-Trzcinskiej lub innego członka Zarządu Klubu.

Leave a Reply