Przejdź do treści

EXODUS

(gr. eksodos = wyjście), pieśń chóru zamykająca antyczną tragedię grecką; chór wygłasza e. opuszczając orchestrę.