Przejdź do treści

chór

(gr. choros, łac. chorus), zespół osób wypowiadających się grupowo w mowie albo śpiewie; tradycja wypowiedzi chóralnych wywodzi się ze starożytnej Grecji, z uroczystości religijnych. Występy ch. zapoczątkowały tragedię i komedię antyczną. Ocenia się, że w najstarszych widowiskach ch. liczyły do 50 osób, później kilkanaście osób. W tragedii greckiej pieśni ch., zwłaszcza wstępna (parodos) i finałowa (exodos), stanowiły istotny element kompozycji. W komedii staroattyckiej stosowano chwyt parabazy – bezpośredniego zwrotu ch. do publiczności. Początkowo ch., zwłaszcza koryfeusz, uczestniczył w akcji (u Ajschylosa), potem pełnił funkcję sędziego, komentatora wydarzeń (Sofokles). Trafnie o roli antycznych ch. pisał Cyprian Norwid: