DRAMATYZACJA

1. poddanie tekstu literackiego zabiegom adaptacyjnym na użytek sceny, polegające przede wszystkim na zastosowaniu dialogu (por. adaptacja teatralna); 2. opracowanie jakiegoś tematu literackiego w formie dramatu.