DRAMAT HISTORYCZNY

odmiana dramatu, którego tematyka koncentruje się na wybranych epizodach z historii; historyzm jest głównym i niezbywalnym rysem takiego dramatu, np. Kościuszko pod Racławicami Władysława Ludwika Anczyca (1880), Geniusz sierocy Marii Dąbrowskiej (1939).