Kategoria: Yorick nr 39 (sierpień 2014)

Przegląd Teatralny i Literacki ISSN 2080-9980

Yorick nr 39 (sierpień 2014)

„BESTIE” SZTUKI

Ars non habet osorem nisi ignorantem – Sztuka nie ma wrogów oprócz ignorantów Rozżarte, zażarte, płonące gorącym ogniem, „wyszczerzone” na świat, który otacza dzisiejszych artystów. Są pełni żarliwości, interesuje ich tylko Sztuka. Różnorodna, mówiąca różnymi językami, mieniąca się kolorami, zagarniającaCzytaj dalej

Yorick nr 39 (sierpień 2014)

REŻYSER?

O to, kim był, jest, powinien być reżyser – pyta Józef Jasielski: Co z tym „reżyserowaniem”? Przełomowym momentem w procesie kształtowania się sztuki teatru było rozdzielenie się jednolitej grupy obrzędowej na aktorów (czyli wtajemniczonych) i widzów, usuniętych poza obręb rytualnejCzytaj dalej

Yorick nr 39 (sierpień 2014)

Ja-ty, ty-ja

„Krzysztof Majchrzak, utalentowany aktor, muzyk, kompozytor, wirtuoz, pokazał, że jest wrażliwym czytelnikiem, myślicielem, reżyserem, opiekunem młodych aktorów, słowem – kreatorem” – pisze Grażyna Korzeniowska po obejrzeniu przygotowanego pod jego kierunkiem dyplomu Ecce homo!!! w warszawskiej Akademii Teatralnej. „To była wielceCzytaj dalej