Andrzej Rozhin nie żyje

Andrzej Rozhin (4.05.1940 – 17.11.2022)

Urodził się we Lwowie, zmarł w Warszawie. Reżyser, aktor, dyrektor teatrów.

Studiował w PWST w Krakowie. Absolwent filologii polskiej UMCS w Lublinie. Twórca i założyciel w 1961 roku Akademickiego Teatru UMCS GONG 2 (wcześniej GONG 7.30), którego był dyrektorem w latach 1965-1974.

Zrealizował w tym teatrze 30 premier, wielokrotnie nagradzanych na najważniejszych festiwalach w kraju i za granicą.

W latach 1961-1974 był aktorem w Teatrze Lalki i Aktora w Lublinie oraz występował w Kabarecie „Czart”. Był inicjatorem i dyrektorem dziewięciu edycji festiwalu Lubelska Wiosna Teatralna. Przez 20 lat był dyrektorem i kierownikiem artystycznym kilku polskich teatrów: Teatru im. J. Osterwy w Gorzowie Wielkopolskim (1974-77), Teatru im. S. Jaracza w Olsztynie (1977-78), Teatru im. J. Słowackiego w Koszalinie (1979-1981), Teatru Polskiego w Szczecinie (1981-1983) i Teatru im. J. Osterwy w Lublinie (1985-1993).

Reżyserował w teatrach warszawskich: Narodowym, Ateneum, Powszechnym, Popularnym, Ochoty, Rampie, Komedii, Kwadrat, a także na wielu scenach polskich i zagranicznych. Zrealizował ponad 180 przedstawień w teatrze, telewizji, operze i estradzie. Wystąpił w filmach „Jak żyć” M. Łozińskiego i „Aktorzy prowincjonalni” A. Holland.

Działacz w Zarządzie i Radzie Programowej Związku Artystów Scen Polskich. Autor i wydawca książek: „Raport o stanie teatru polskiego”, „I Forum Teatr Jutra”, „Artyści Scen Polskich w ZASP 1918-2008, Suplement do Księgi Jubileuszowej”.

Wielokrotnie nagradzany i odznaczany, m.in.: Złotą Odznaką Zrzeszenia Studentów Polskich, Złotą Odznaką Zasłużony dla UMCS, Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Srebrnym Medalem Zasłużony Kulturze „Gloria Artis”.

Leave a Reply