„#mickiewiczeminescu”

Dziś. 29 września 2022 wieczorem w Teatrze Narodowym w Jassach odbędzie się prapremiera pt. „#mickiewiczeminescu” w reżyserii Tanji Miletić Oručević i Radu Ghilasa. Spektakl powstaje w ramach Programu Instytutu Adama Mickiewicza „44 x Mickiewicz”. Nasz Teatr im. Stefana Żeromskiego w Kielcach został zaproszony do realizacji autorskiego projektu zatytułowanego „Romantyczny pomost między Polską a Rumunią”. Jego celem jest zapoznanie przedstawicieli obu narodów z wciąż za mało znaną twórczością Mickiewicza w Rumunii i Eminescu w Polsce.

W rumuńskim Teatrze Narodowym trwają ostatnie szlify przed pierwszym pokazem spektaklu:

– Współpraca przebiega bardzo dobrze, jestem zadowolona z efektu naszych wspólnych wysiłków, mimo, że czas przeznaczony na próby był krótki. Przygotowaliśmy multimedialny spektakl, w którym równorzędną rolę, co poezja odgrywają wizualizacje. Specjalnie do spektaklu została skomponowana muzyka przez Odry Bârcă. Interesującym zabiegiem reżyserskim było powierzenie kwestii zaczerpniętych z poezji Michaiła Eminescu polskim aktorom, a wierszy Adama Mickiewicza aktorom z Rumunii. Wydaje mi się, że zaletą spektaklu jest również jego współczesny wydźwięk. To zadziwiające jak komunikatywna w sferze niosących ze sobą przeżyć jest XIX-wieczna twórczość romantyczna – mówi reżyserka Tanji Miletić Oručević.

Spektakl zostanie zaprezentowany kieleckim widzom 10 listopada w siedzibie tymczasowej Teatru Żeromskiego.

Rok Romantyzmu Polskiego obchodzony jest w 200. rocznicę wydania Ballad i romansów Adama Mickiewicza. Z tej okazji Instytut Adama Mickiewicza realizuje na świecie projekty mające na celu pokazanie, w jaki sposób polski romantyzm staje się wehikułem nowoczesności.

Projekty organizowane przez Instytut Adama Mickiewicza w ramach Roku Romantyzmu Polskiego ukazują, jak niezwykle aktualnym rezerwuarem wyobraźni i wrażliwości jest dziedzictwo romantyczne oraz nawiązują do konstrukcji świata opartej na duchowej i dialogicznej sile oddziaływania tego, co ukryte w wielu wymiarach. Ponadto projekty te przybliżają idee polskiego romantyzmu jako punkt krzyżowania się wielu kultur, poglądów i nurtów w sztuce. Udowadniając tym samym, że współcześnie tradycja romantyczna silnie rezonuje i oddziałuje na polskich i zagranicznych twórców, stwarzając możliwość do dialogu językiem sztuki i ekspresji artystycznej.

Teatrul National „Vasile Alescandri” Iasi (Jassy) jest najstarszym teatrem narodowym i jedną z najbardziej prestiżowych instytucji teatralnych w Rumunii.

Projekt jest współorganizowany przez Instytut Adama Mickiewicza, portal Culture.pl Teatr im. Stefana Żeromskiego w Kielcach oraz Teatr Narodowy w Jassach.

dr Paulina Drozdowska
rzecznik prasowy, PR manager

Leave a Reply