Rodzina w TR Warszawa

TR Warszawa i Teatr 21 serdecznie zapraszają na premierę swojej pierwszej koprodukcji – spektaklu RODZINA w reżyserii Justyny Sobczyk. Premiera odbywa się w ramach Festiwalu Kultury Bez Barier oraz cyklu “Porozmawiajmy o (niepełno)sprawnościach”.

Premiera przedstawienia odbędzie się 30 września 2022 roku (piątek) o godz. 19:00 na scenie TR Warszawa/Marszałkowska 8.

1, 2, 6, 8, 9 października br. odbędą się pokazy popremierowe.
17, 19, 20 listopada br. odbędą się kolejne pokazy przedstawienia, również na scenie TR Warszawa/Marszałkowska 8

O SPEKTAKLU

Spektakl połączonych zespołów Teatru 21 i TR Warszawa, badający temat współczesnej rodziny i relacji rodzinnych. Bazując na swoich osobistych doświadczeniach oraz rolach zagranych wcześniej w filmie i na scenie, aktorzy i aktorki obu teatrów tworzą rodzinną komedię omyłek, w której ciemna strona relacji rodzinnych spotyka się z tęsknotami i fantazjami na temat harmonijnej rodziny wprost z polskich seriali. Czy osoba z niepełnosprawnością może być pełnoprawnym członkiem / członkinią rodziny – nie tylko synem czy córką ale też ciocią, wujkiem, matką lub ojcem? Czy aktor/ka z niepełnosprawnością może być pełnoprawnym członkiem / członkinią rodziny teatralnej?

Obsada: Sebastian Pawlak, Monika Frajczyk, Izabella Dudziak, Daniel Krajewski, Magdalena Świątkowska, Piotr Swend, Michał Pęszyński.

reżyseria: Justyna Sobczyk

scenariusz na podstawie improwizacji aktorskich: Natalia Fiedorczuk

dramaturgia: Jakub Drzewiecki, Natalia Fiedorczuk, Justyna Sobczyk

scenografia: Barbara Hanicka

kostiumy: Wisła Nicieja

wideo: Agata Rucińska

muzyka: Krzysztof Kaliski

choreografia: Aleksandra Bożek-Muszyńska

reżyser światła: Aleksandr Prowaliński

kierowniczka produkcji: Anna Czerniawska

producentka Teatru 21: Paulina Uryszek

asystentka reżyserki: Katarzyna Gawryś

asystentka scenografki/asystentka produkcji: Monika Zielińska

inspicjentka: Patrycja Węglarz

Idealny model rodziny nie istnieje w praktyce, ale wspólne dla wszystkich jest marzenie o byciu częścią harmonijnego układu rodzinnego. To właśnie potrzeba bezpieczeństwa, miłości, akceptacji, zrozumienia powoduje, że jesteśmy gotowi do ryzykowania i podejmowania prób założenia rodziny, wierząc w to, że jesteśmy w stanie odkryć jej karmiący, wspierający potencjał. Chcemy na scenie powołać inkluzywne laboratorium, aby przyglądać się społecznemu modelowi rodziny, do którego połowa zaproszonego zespołu aktorskiego (przedstawiciele Teatru 21) nie ma dostępu. Według polskiego prawa osoby z niepełnosprawnością intelektualną nie mogą zawierać związków małżeńskich. Jakie konsekwencje rodzi ten zakaz? Z jakich obaw wynika, jaką prawdę ujawnia o większości społeczeństwa? Co mówi o państwie i zasadach, według których organizuje ono życie codzienne swoich obywateli i obywatelek? Czy w teatrze możemy powołać sytuacje, na które społecznie nie dajemy przyzwolenia? To pytania, jakie chcemy postawić sobie i publiczności.

Teatr 21 – zespół teatralny, którego aktorami i aktorkami są głównie osoby z zespołem Downa i autyzmem. W ciągu 16 lat swojej działalności stworzył kilkanaście spektakli prezentowanych w teatrach i instytucjach w całej Polsce. Grupa występowała na festiwalach krajowych (m.in. Wrocław, Poznań, Gdańsk, Kraków) i zagranicznych (Praga, Berlin, Helsinki, Freiburg). Oprócz działalności artystycznej Teatr 21 zajmuje się również edukacją, pedagogiką teatru, działalnością wydawniczą, organizuje konferencje, wykłady i pracuje w międzynarodowych sieciach. W 2021 Teatr 21 został nagrodzony Paszportem POLITYKI w kategorii “Teatr“.

Centrum Sztuki Włączającej – prowadzona przez Teatr 21 od 2020 roku społeczna instytucja kultury współfinansowana przez m.st. Warszawę, w całości poświęcona twórczości artystów z niepełnosprawnościami i włączaniu w pole sztuki, kultury i nauki różnorodnych grup społecznych. Centrum Sztuki Włączającej i Fundacja Teatr 21 planują otworzyć swoją siedzibę na warszawskiej Pradze Północ, trwa zbiórka funduszy na niezbędny remont tego miejsca.

{Fot. Tomasz Tyndyk/Adam lach, mat, Teatru]

Leave a Reply