Przejdź do treści
tinder polska

MONOTEATR: OKNA NA RÓŻEWICZA – IRENA JUN

Już  9 października 2021:

● 15:30- STARA KOBIETA WYSIADUJE – spektakl wg Tadeusza Różewicza, reż. i wyk. Irena Jun /okna TwO + online/

● 16:30 – spotkanie z Ireną Jun /TwO + online/ prowadzi Tomasz Miłkowski

„STARA KOBIETA WYSIADUJE”

Monodram wg Stanisława Różewicza

Scenariusz i wykonanie – Irena Jun
Reżyseria – Marek Chojnacki / Irena Jun

Spektakl według koncepcji Ireny Jun i Marka Chojnackiego będzie specjalnym wznowieniem przez aktorkę monodramu, który premierę miał 5 października 1988 roku w Teatrze Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza. W spektaklu „Stara kobieta wysiaduje” – sama. Irena Jun chciał dla ścisłości i rzetelności tak właśnie ten spektakl zatytułować, żeby odróżnić go od dramatu o tym samym tytule. Tadeusz Różewicz przystał na ów pomysł, którego istotą było to, że aktorka wysiadywała tę Starą kobietę z jego sztuki właśnie sama. Wynikła z tego śmiała i dość ryzykowna próba wyjęcia postaci tytułowej z dramatu Różewicza, przywłaszczenia sobie tej postaci, samego tematu, no i tytułu. Stara kobieta jest nie tylko bohaterką, ale i kosmosem tej sztuki – całą sztuką. A jest tu także pokusa odkrycia innej formy teatralnej, którą może uda się znaleźć „na śmietniku” – jak w cytowanych w spektaklu didaskaliach. W tym dramacie następuje przesilenie i poetyki „śmietników”, i wiedzy o tym, że nasz świat stał się jednym wielkim śmietnikiem. Irena Jun za zgodą autora wykorzystała także fragmenty „Duszyczki”, „Opowiadania o starych kobietach” oraz prozy z ,Nowej szkoły filozoficznej”.

Leave a Reply