„PROMETHIDION”. CZYTANIE SCENICZNE W WYKONANIU TERESY BUDZISZ-KRZYŻANOWSKIEJ

Czytanie sceniczne „Promethidiona” – które wpisuje się w organizowane w dniach 24-25 września uroczystości z okazji 200. rocznicy urodzin Norwida – będzie drugim spotkaniem w ramach nowego cyklu IT – Od-czytywanie Norwida. Dramaty. Przedstawiamy nim autora i jego myślenie o teatrze w kontekście innych, ważnych wydarzeń historycznych oraz zjawisk w sztuce i kulturze XIX i XX wieku.

W „Promethidionie” słowo funkcjonuje aż po dziś dzień na prawach subtelnego, Norwidowskiego credo. To poniekąd rodzaj wiary estetycznej, wiary i religii estetycznej żarliwie „poszukującej wśród swoich współczesnych zrozumienia”. Tym okrutniej, trzeba to przyznać, świat z poematem Norwida się obszedł, a szczególnie – świat polski. „Ciemniejszej nocy i zamętu nikt z ludzi utworzyć nie zdoła” (Andrzej Edward Koźmian). „Prawdziwie trzeba by zapomnieć o wszystkich utworach naszych poetów, aby móc na chwilę znaleźć upodobanie w tym chaosie pretensjonalnego i naciąganego humoryzmu” (Lucjan Siemieński). Wreszcie „Promethidiony, Zwolony i inne androny” (Julian Klaczko).

Zapraszamy na uroczyste przedstawienie Norwidowskiej „Rzeczy w dwóch dialogach z epilogiem” – „Promethidion” w wykonaniu Teresy Budzisz-Krzyżanowskiej, z muzyką na żywo (fortepian) w wykonaniu Janusza Olejniczaka. Warto powrócić do tekstu, który nie tylko stał się odrzuconym pomnikiem całej epoki – był również poruszającym dokumentem drastycznego ograniczenia odbioru i złej woli recepcji – tak również należałoby go czytać i wykonywać – Karol Samsel.


Wieczór rozpoczniemy o godz. 18:00 rozmową panelową z udziałem Ewy Hoffmann-Piotrowskiej, Olafa Krysowskiego (Zakład Literatury Romantyzmu, Wydział Polonistyki UW) i Jarosława Gajewskiego (Teatr Narodowy) – poprowadzi ją Karol Samsel. Czytanie sceniczne dramatu rozpoczniemy o godz. 19:00.

Leave a Reply