KIERC w Teatrze w Remizie w Helu

22 lipca „Powroty do odejścia głodomora” w wykonaniu Bogusława Kierca.

O Głodomorze:

Zdarzyło mi się grać Głodomora w trzech różnych realizacjach trzech różnych reżyserów i w trzech odmiennych sytuacjach społeczno-politycznych. Nie muszę chyba dodawać, że w każdej z tych inscenizacji grałem innego Głodomora. Inne- go nie tylko z powodu przemian biologicznych i kontekstów historycznych czy estetycznych, ale przede wszystkim – innego przez przesunięcia „środka ciężkości” w postaci mojego bohatera.

Wersja, którą przedstawiam obecnie (ulegając namowom życzliwych Teatromanów) jest rodzajem reasumpcji moich (nie tylko) aktorskich decyzji sprowokowanych przez tę rolę. Tadeusz Różewicz widział tamte inscenizacje i miałem szczęśliwą sposobność rozmawiania z nim o istocie tych aktualizacji „bycia głodomorem”. Czy jestem nim dzisiaj? To już moja tajemnica. „Publiczna” tajemnica, którą odsłaniam w tych „Powrotach do Odejścia Głodomora” , odwołując się nie tylko do dramatu Różewicza, ale też innych tekstów i kontekstów „przyczepiających się” do moich głodomorowych uzurpacji – pisze Bogusław Kierc.

Leave a Reply