Katarzyna Lemańska, ubiegłoroczna Laureatka zaprasza do udziału w Konkursie im. Andrzeja Żurowskiego

Katarzyna Lemańska, laureatka Nagrody Marszałka Województwa Pomorskiego w 7. edycji Konkursu dla młodych krytyków teatralnych im. Andrzeja Żurowskiego (2020) zaprasza do udziału w trwającej, ósmej już edycji tego konkursu:

Ostatnio od nieznających się nawzajem osób słyszałam opinie, że dzisiejsze recenzje teatralne, zwłaszcza młodszych krytyczek i krytyków, są opisowe, a nie oceniające, ugrzecznione, a nie krytyczne i rzeczowe, są o tem i owem, a w gruncie rzeczy o niczym. Z przykrością, w jakiejś mierze, można się z tymi zdaniami zgodzić. Nie pisze się teraz „negatywnych” recenzji, nie krytykuje się, nie argumentuje, a co za tym idzie, nie wytycza się za pomocą publicystyki pewnych standardów. Konkurs im. Andrzeja Żurowskiego dla młodych krytyków teatralnych przeczy tym zarzutom. On wytycza standardy, polaryzuje opinie, jest impulsem, aby to, co młodzi recenzenci już umieją, to na jak wysokim poziomie potrafią pisać, było zawsze za mało. Chciejmy pisać lepiej, uważniej, krytyczniej. Nie mylmy krytycyzmu z krytykanctwem, brońmy swojego zdania. Nie możemy poprzestawać na miłych, ułaskawionych recenzjach, obojętnych zdaniach, eufemizmach. A efekty naszej pracy możemy skonfrontować z oceną „starszych” krytyków i badaczy teatru. Zgłoszenia do VIII edycji Konkursu przyjmowane są online do 31 marca. Piszmy!

Katarzyna Lemańska.

Leave a Reply