Kongres AICT za rok

Sekretarz generalny AICT, Michel Vais przesłał do wszystkich sekcji krajowych wiadomość o przełożeniu Kongresu AICT, który miał się odbyć w maju tego roku na rok przyszły.

Dyrektor Festiwalu Nowego Dramatu w Bratysławie, Vladislava Fekete, poinformowała, że festiwal został przełożony na maj 2021 r., a zatem i nasz Kongres. Nowe daty to: 10–16 maja 2021. Spodziewano się tej decyzji. Wydaje się w tych okolicznościach najbardziej realistycznym posunięciem. Inne organizacje międzynarodowe podjęły podobne decyzje dotyczące własnych wydarzeń. Festiwal nadal oficjalnie zaprasza na kongres, a nasi słowaccy koledzy są optymistami, jeśli chodzi o utrzymanie środków już zebranych na przyszły rok. Podzielamy ich optymizm i jesteśmy wdzięczni za ich zaproszenie!

Przez najbliższy okres, który może trwać nawet jeden rok, IATC nie będzie organizować wydarzeń międzynarodowych z nadzieją, że niektóre inicjatywy rozpoczną się ponownie pod koniec jesieni lub w zimie, ale w tej chwili nie można tego przewidzieć. Stowarzyszenia krajowe kontynuują swoją pracę online, pozosta w kontakcie z członkami, a strona internetowa AICT/IACT nadal informuje o tym, co robimy, a Critical Stages” pojawi się jak zwykle. Według zapewnień redaktora naczelnego prof. Savasa Patsalidisa, kolejny numer ma ukazać się w czerwcu. Będzie zawierał część poświęconą teatrowi podczas pandemii koronawirusa.

Komitet Wykonawczy (ExCom) pozostanie w niezmienionym składzie aż do następnego kongresu, podobnie jak Gabinet. Gabinet zastanawia się już, czy Excom powinien odbyć swoje jesienne spotkanie w tym roku, około sześć miesięcy przed Kongresem. Istnieje również możliwość spotkań online (przez Skype lub podobną aplikację), ale różnica czasu między członkami znajdującymi się w różnych częściach świata sprawi, że będzie to nieco skomplikowane. W tej chwili nie trzeba podejmować natychmiastowych decyzji. Jesienne spotkanie ExCom nie wydaje się jednak realistyczne, ale zobaczymy, jak rozwinie się globalna sytuacja.

Polska sekcja AICT prowadzi rozpoczęte działania – wkrótce w trybie online obradować będzie Kapituła Konkursu im. Andrzeja Żurowskiego i ogłosi swoje decyzje – nagrody przewidziane na ten rok zostaną przyznane.

Również w trybie online zostaną przyznane doroczne nagrody im. Ireny Solskiej i Nagroda Boya. W zależności od rozwoju sytuacji planujemy Walne Zebranie Sprawodzawczo-Wyborcze polskiej sekcji w styczniu 2021, zgodnie z kalendarzem kadencji. Decyzję w tej sprawie podejmiemy jesienią. Bez zmian działa nasza strona internetowa aict.art.pl i jak zwykle redakcja zaprasza do współpracy. Bądźmy w kontakcie.

Czasy są niepokojące, ale ich pozytywną stroną jest wiele nowych inicjatyw podejmowanych przez instytucje teatralne i artystów. Jako krytycy naszą profesjonalną misją pozostaje ich obserwowanie, relacjonowanie, analiza, ocena.

Prezes polskiej sekcji AICT, Tomasz Miłkowski

Leave a Reply