Słowo wstępne

Teksty zamieszczone w tym specjalnym wydaniu „Yoricka”, poświęcone Alinie Kietrys – dziennikarce i krytyczce teatralnej, członkini zarządu Polskiej Sekcji AICT, powstały z okazji Jej 50-lecia pracy twórczej. Zaprezentowane zostały wcześniej w dwóch publikacjach: księdze jubileuszowej zatytułowanej „Pani Redaktor. W kręgu mediów, kultury i polityki”, pod redakcją Małgorzaty Łosiewicz i Beaty Czechowskiej-Derkacz, która ukazała się nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego oraz zbiorku „Alina Kietrys” pod redakcją Katarzyny Michalik-Jaworskiej, opublikowanym nakładem AICT. Znajdziemy tu wywiad z Aliną Kietrys przeprowadzony przez Dorotę Kolak, wybrane recenzje, opinie oraz osobiste wspomnienia przyjaciół.

21 października 2019 w Uniwersytecie Gdańskim odbył się dedykowany Jej benefis z licznym udziałem akademików, artystów, dziennikarzy, krytyków i studentów. Polska sekcja AICT gratuluje osiągnięć, pięknej uroczystości, a „Yorick” zaprasza do lektury.

Spis treści

numeru specjalnego „Yoricka” (nr 64), dedykowanego ALINIE KIETRYS

Słowo wstępne
I Szkice do portretu
- Nota biograficzna Jubilatki
- Nie muszę posiadać…, Z Aliną Kietrys rozmawia Dorota Kolak
- Alina  Kietrys - dziennikarka: informator, nauczyciel,wychowawca, Bożena Frankowska
II Z archiwum tekstowego Aliny Kietrys
- Po Festiwalu Szekspirowskim w Gdańsku
- O tym się mówi… w Wybrzeżu i Muzycznym 
- Walentyna Mikołajczyk Trzcińska
III Wpisy do sztambucha:
- Alina z jają, Tomasz Miłkowski
- To duża ulga znać Alinę, Sławomira Łozińska
- Alina zawodowiec, Jagoda Opalińska
- Niespokojna. O Alinie Kietrys, Remigiusz Grzela
- Koleżanka ze szkoły, Grzegorz Mrówczyński
- ***, Grażyna Korzeniowska
- Nie zmieniaj się, Ewa Sośnicka-Wojciechowska
- Alinko, Aleksandra Pieterwas
- 4,5 zdań celebracji dla Aliny Kietrys, Dobrochna Kędzierska
- * * *. Marzena Dobosz
- Ciepło, Katarzyna Michalik-Jaworska

Leave a Reply