benefis

(fr. bénéfice = zysk, pożytek) dawniej: spektakl, z którego dochód przeznaczano dla artysty lub zespołu obchodzącego jubileusz (czy też zasługującego na to wyróżnienie z innej okazji). Dzisiaj: określenie spektaklu poświęconego jednemu z wykonawców.