***

Alinę poznałam na którymś z festiwali teatralnych. Dzisiaj już nie pamiętam na jakim, ani gdzie się odbywał. Wzbudziła we mnie bardzo pozytywne uczucia – fajna, bezpośrednia, a przy tym fachowa i rozumiejąca teatr, jego istotę.

Uważnie śledziłam to, co pisze. Jej teksty cechowała – i cechuje – fachowość, krytyczna wnikliwość, acz bez zacietrzewienia, a przede wszystkim, co ważne w pracy krytyka teatralnego – miłość o teatru, która pozwala na uczciwą ocenę jego dzieł scenicznych.

Grażyna Korzeniowska

Leave a Reply