11 ERA SCHAEFFERA

W 2019 roku odbędzie 11. edycja Ery Schaeffera połączona z obchodami 90-tych urodzin Bogusława Schaeffera – wybitnego Twórcy Narodowego.

Bogusław Schaeffer to człowiek renesansu, humanista, przedstawiciel powojennej awangardy wszelkiej maści, bo w kręgu jego zainteresowań znalazły się: muzyka, literatura, filozofia, teatr i sztuki plastyczne. Pedagog, pisarz muzyczny, publicysta, reżyser, wydawca.

 Na swój sposób twórca totalny, u którego liczne fascynacje wzajemnie się przenikają (zwłaszcza teatr i muzyka). Do Studia Eksperymentalnego Polskiego Radia Bogusław Schaeffer trafił w połowie lat 60. i ściśle współpracował przez dziesięć lat. W Warszawie stworzył 17 samodzielnych utworów oraz wiele ilustracji teatralnych i filmowych

FPS AUREA PORTA w tym roku organizuje 11 już Festiwal ERA SCHAEFFERA  połączona z 90-tymi urodzinami Prof. Schaeffera Podczas festiwalowych wydarzeń odbędą się prezentacje wykonań utworów Bogusława Schaeffera m.in. w: Warszawie, Łodzi, Katowicach.

Istotą projektu jest promocja i upowszechnianie dorobku artystycznego Bogusława Schaeffera kompozytora, dramaturga grafika, filozofa. Schaeffer jako artysta awangardowy, lekceważący kanony, często odosabnia się stylistycznie i technicznie. Sam mówi, że „w sztuce nie wolno niczego powtarzać za innymi”. Jego pogląd na sztukę odzwierciedla się w autorskiej twórczości. Również w tym aspekcie dzieła artysty są nieskończonym źródłem inspiracji dla kolejnych pokoleń. Planowany Festiwal jest multimedialnym i audiowizualnym wydarzeniem inspirowanym dźwiękiem, słowem, ruchem, obrazem, utrzymanym w technice collage’u.   Wykonania będą częścią multimedialnego spektaklu połączonego z grą aktorów, pokazem graficznych dzieł Schaeffera. Fundację Przyjaciół Sztuk AUREA PORTA założył w 2001 r. śp. aktor Marek Frąckowiak w celu promocji polskiej sztuki współczesnej. Do udziału w wydarzeniu zaproszeni zostaną wybitni artyści scen polskich i zagranicznych.

[fot. MICHAŁ KORTA]

Leave a Reply