100 x 100. Artyści i wydarzenia: 100 razy teatr polski na 100-lecie Polski Odrodzonej i Niepodległej

Od redakcji YORICKA:

Państwo Polskie powstaje z woli całego narodu i opiera się na podstawach demokratycznych. Rząd Polski zastąpi panowanie przemocy, która przez sto czterdzieści lat ciążyła nad losami Polski – przez ustrój zbudowany na porządku i sprawiedliwości. Opierając się na Armii Polskiej pod moją komendą, mam nadzieję, że odtąd żadna armia obca nie wkroczy do Polski, nim nie wyrazimy w tej sprawie formalnej woli naszej. Jestem przekonany, że potężne demokracje Zachodu udzielą swej pomocy i braterskiego poparcia Polskiej Rzeczypospolitej Odrodzonej i Niepodległej.

Deklaracje te można znaleźć w Depeszy do szefów mocarstw notyfikująca powstanie Państwa Polskiego (Warszawa, 16.11.1918), którą wystosował Naczelnik Józef Piłsudski.

Słowa te przypominamy na rok przed przypadającą 11 listopada 1918 roku setną rocznicą restytucji polskiej państwowości, rozpoczynając w „Yoricku” publikację wielkiego cyklu autorskiego profesor BOŻENY FRANKOWSKIEJ „Artyści i wydarzenia – 100 razy teatr polski na 100-lecie Polski Odrodzonej i Niepodległej”.

Cykl ten, podzielony na trzy części: DWUDZIESTOLECIE, WOJNA, CZASY POWOJENNE obejmie 100 odcinków, publikowanych w odstępie tygodniowym. Po jego zakończeniu zaprosimy Czytelników do dyskusji nad przedstawionym zbiorem haseł – będzie więc dobra okazja do zgłoszenia własnych propozycji, uzupełnień, uwag krytycznych.

Nasza publikacja w „Yoricku” ma w skrócie przypomnieć ważne wydarzenia, głośne przedstawienia, wielkie role, historyczne inscenizacje, nowatorskie scenografie, osiągnięcia dramaturgii, nazwiska głównych twórców polskiego teatru spośród aktorów, reżyserów, scenografów, kompozytorów, dyrektorów scen, krytyków. A cytowane opisy i bibliografia mają pomóc w dokładniejszym poznaniu teatru Polski Odrodzonej i Niepodległej.

Redakcja

Leave a Reply