Agata Tomasiewicz – laureatka IV edycji Konkursu im. Andrzeja Żurowskiego

Agata Tomasiewicz – laureatka nagrody Marszałka Województwa Pomorskiego, wykazała się umiejętnością kompetentnej analizy przedstawień, obejmującej wiele ich warstw, sytuowanych w szerokim kontekście kulturowym. Zwraca uwagę erudycja autorki, sprzyjająca wzmocnieniu krytycznej argumentacji i dbałość o czytelność przekazu.

Podczas finałowej Gali R@aportu nagrodę Laureatce wręczył w imieniu marszałka Dyrektor Teatru Miejskiego w Gdyni im. Witolda Gombrowicza, Wojciech Zieliński i wiceprezydent honorowy AICT, prezes polskiej sekcji Miedzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Teatralnych, Tomasz Miłkowski. Laureatce serdecznie gratulujemy.

Agata Tomasiewicz – studentka Wiedzy o Teatrze warszawskiej Akademii Teatralnej i Instytutu Kultury Polskiej na Uniwersytecie Warszawskim. W redakcji Teatru dla Was od 2012 roku.

Leave a Reply