CIAŁO W JUDAIZMIE

Do 19 II trwają zapisy na letni semestr Żydowskiego Uniwersytetu Otwartego. Temat przewodni semestru letniego 2016/2017: Ciało

Każdy może zapisać się na kolejny semestr Żydowskiego Uniwersytetu Otwartego. Tematem przewodnim semestru letniego 2016/2017, który rusza 22 lutego, jest Ciało. Program obejmuje 70h akademickich zajęć uzupełnionych o spotkania z ważnymi postaciami, dyskusje, pokazy filmów oraz wizyty w instytucjach kultury i spacery tematyczne. Wykłady odbywają się w środy w godzinach 17.30-20.30 i prowadzone są przez wybitnych specjalistów z Polski i zagranicy. Studenci UW po zdaniu egzaminu uzyskują 5 punktów ECTS w ramach przedmiotów ogólnouniwersyteckich. Zajęcia odbywają się pod patronatem rektora Uniwersytetu Warszawskiego, ale zapisać się na nie może każdy chętny, niezależnie od wieku czy wykształcenia.

Temat przewodni semestru letniego 2016/2017: Ciało

Letni semestr Żydowskiego Uniwersytetu Otwartego rusza 22 lutego a poświęcony będzie zagadnieniom związanym z żydowskim ciałem. W trakcie zajęć wykładowcy skoncentrują się nad kwestią podejścia do cielesności w judaizmie oraz w tradycji Żydów aszkenazyjskich w przeszłości, a także nad obecnością tych wątków w kulturze współczesnej. Przyglądając się przykładom literackim, filmowym czy teatralnym, zastanowią się nad tym, w jaki sposób ewaluował dyskurs cielesny w kulturze żydowskiej. Porozmawiają o wpływie tradycyjnego podziału życia na sfery sacrum i profanum w podejściu do spraw cielesności. Poruszą także temat przemocy antyżydowskiej przed i podczas II wojny światowej.

Wybitni wykładowcy

Wśród wykładowców znajdą się między innymi: Zajęcia poprowadzą: prof. dr hab. Jacek Leociak, dr Bożena Umińska-Keff, dr Karolina Szymaniak, dr Joanna Lisek, dr Joanna Ostrowska, mgr Bella Szwarcman-Czarnota, dr Patrycja Dołowy.

Jak się zapisać

Zapisać może się każdy zainteresowany tematem, a dodatkowo studenci UW po zdaniu egzaminu uzyskują 5 punktów ECTS w ramach przedmiotów ogólnouniwersyteckich. Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać go drogą elektroniczną na adres: jidysz@shalom.org.pl do dnia 19 lutego 2017 roku. Początek semestru: 22 lutego. Zajęcia odbywają się pod patronatem rektora Uniwersytetu Warszawskiego. Więcej informacji: http://jidyszland.pl/zuo/

O Żydowskim Uniwersytecie Otwartym

Żydowski Uniwersytet Otwarty to interdyscyplinarne zajęcia z kultury żydowskiej, obejmujące wykłady i warsztaty skierowane do wszystkich, którzy zainteresowani są historią i kulturą żydowską i chcieliby pogłębić swoją wiedzę w zakresie filozofii, teatru, literatury, sztuk wizualnych. Zajęcia prowadzone przez wybitnych specjalistów z całej Polski i zagranicy, a grono współpracujących wykładowców jest regularnie poszerzane. Każdy semestr obejmuje inną tematykę, np. literaturę, teatr, muzykę, sztukę, judaizm itd. Takich zajęć nie oferuje żadna warszawska uczelnia!

Oficjalna strona CKJ:

http://www.jidyszland.pl/

Centrum Kultury Jidysz

ul. Andersa 15, 00-159 Warszawa

tel. 22 620 47 33, 409 91 00

jidysz@shalom.org.pl | www.jidyszland.pl

Leave a Reply