Ślad

Tomasz Kowalski, laureat Nagrody Prezydenta m. Gdyni II edycji Konkursu im. Andrzeja Żurowskiego na recenzję teatralną dzieli się swymi uwagami o profesji krytyka:

Wydaje mi się, że w krytyce teatralnej bardzo istotna jest świadomość, że tekst – w przeciwieństwie do spektaklu, który z natury jest ulotny – zostaje jako trwały ślad po przedstawieniu. Dlatego też należy starać się ująć w opisie najistotniejsze elementy sfery wizualnej spektaklu (scenografia, światło itd.) oraz sposób gry aktorskiej.

Nie mniej ważna jest jednak próba odtworzenia koncepcji reżysera, jego sposobu odczytania tekstu dramatycznego (jeśli to spektakl oparty na istniejącym już dramacie). Recenzja przedstawienia pełni moim zdaniem funkcję podobną do tekstu interpretującego utwór literacki – nie powinna uciekać przed wydobywaniem znaczeń ze spektaklu, stronić od stawiania mu pytań i poszukiwania na nie odpowiedzi.

W tym sensie ocena, choć stanowi immanentną część działalności recenzenckiej, wydaje mi się nieco mniej istotna. Ważniejsze od niej zdaje się pytanie o to, czy dany spektakl jest w stanie powiedzieć coś ciekawego, nieoczywistego lub krytycznego na temat otaczającej nas rzeczywistości. Jeśli tak, to zadaniem krytyka jest odczytanie tej myśli i ustosunkowanie się zarówno do niej, jak i do środków scenicznych, za pomocą których twórcy chcieli ją wyrazić.

Leave a Reply