Bieniewski iubilatus

21 kwietnia Henryk Bieniewski ukończył 90 lat. Z tej okazji redakcja Yoricka przygotowała specjalne wydanie poświęcone Jubilatowi.

W części pierwszej YORICKA przypominamy bibliofilskie wydanie broszury, inaugurującej Alfabet Krytyków Teatralnych, którego bohaterem był właśnie Henryk Bieniewski. Książeczka ukazała się 10 lat temu z okazji 80. rocznicy urodzin naszego Mentora w mikroskopijnym nakładzie: 89 egzemplarzy numerowanych + 11.

W części drugiej zamieszczamy teksty Henryka Bieniewskiego i o Henryku Bieniewskim, które ukazały się w YORICKU w ostatnim dziesięcioleciu, uzupełniając w ten sposób rocznicową publikację.

Z okazji pięknych urodzin składamy JUBILATOWI nasze pokłony, życzenia zdrowia i niezmiennej czujności w komentowaniu teatru i tego, co wokół teatru. YORICK z prawdziwą radością odnotowuje, iż HENRK BIENIEWSKI zaszczyca go swoim zainteresowaniem i światłą radą, zachowując anielską cierpliwość w rozmowach i sporach z juniorami starszymi i seniorami młodszymi.

Ad multos annos!

Yorick

Leave a Reply