Monodramy w ataku

We wrześniu – choć to jeszcze letni miesiąc – dwa warszawskie festiwale, czyli Ogólnopolski Przegląd Monodramu Współczesnego i United Solo Europe (pierwsza europejska realizacja nowojorskiego, największego na świecie, festiwalu monodramów) rozpoczynają jesienny cykl prezentacji teatrów jednego aktora. W październiku po raz 42. odbędzie się najstarszy na świecie festiwal Wrocławskie Spotkania Teatrów Jednego Aktora, a już w listopadzie Monoblok w Gdańsku i Spotkania Teatrów Jednego Aktora w Toruniu. Za granicą festiwale, z udziałem zapewne polskich artystów, to: czeski Międzynarodowy Festiwal Monodramów w Cheb, a w Kijowie Festiwal Monodramów Kobiecych „Maria” i wspomniany wcześniej największy United Solo Theatre Festival w Nowym Jorku.

Najmłodszym i najmniejszym festiwalem są Pierwsze Koszalińskie Ogólnopolskie Dni Monodramu – Debiuty, a odbędą się 11-12 października 2013 w Domku Kata, w siedzibie Teatru Propozycji „Dialog” w Koszalinie. W drugim dniu przeglądu rozegrany zostanie turniej debiutanckich monodramów, do udziału w którym zapraszamy zarówno aktorów debiutantów, jak debiutujących w tej trudnej sztuce teatru reżyserów i dramaturgów. Nowością koszalińskiego przeglądu na mapie festiwali teatrów jednego aktora będzie prezentacja monodramów radiowych „teatru wyobraźni”, które będą rywalizować w turnieju na równi z monodramami „żywego planu”. O nagrodę indywidualną – statuetkę „Strzała Północy” przyznawaną przez radę artystyczną niezależnie od werdyktu publiczności, mogą się zatem ubiegać także radiowi realizatorzy dźwięku.

Leave a Reply