Wręczenie Nagrody Boya już 20 grudnia

 

 

Zarząd polskiej sekcji IATC/AICT (Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Teatralnych) przyznał Nagrodę Boya’2012 HENRYKOWI TALAROWI za całokształt osiągnięć aktorskich ze szczególnym uwzględnieniem roli Prospera w Burzy w reżyserii Igora Gorzkowskiego (Studio Teatralne Koło/Teatr Ochoty). Tegoroczny laureat HENRYK TALAR odbierze Nagrodę 20 grudnia po nadzwyczajnym, dodatkowym przedstawieniu BURZY w Studiu Teatralnym Koło / Teatrze Ochoty w Soho Factory na Pradze przy ul. Mińskiej 25. Początek przedstawienia o godz. 1930. Po wręczeniu z Laureatem rozmawiać będzie red. Zuzanna Talar, członkini naszego Stowarzyszenia, a prywatnie córka artysty

 

Nagroda jest przyznawana artystom teatru – aktorom, reżyserom, scenografom oraz dramatopisarzom i krytykom za najbardziej interesujące dokonania w danym roku lub za całokształt twórczości stanowiącej liczący się wkład w rozwój polskiego teatru. Nosi Imię najsłynniejszego polskiego krytyka teatralnego, zamordowanego przez Niemców w czasie II wojny światowej.

Nagrodę Imienia Tadeusza Żeleńskiego-Boya Klub Krytyki Teatralnej Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich ustanowił w 1956 roku. Inicjatorem był Roman Szydłowski, krytyk teatralny, przewodniczący Klubu Krytyki Teatralnej Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, od 1960 roku jeden z wiceprzewodniczących AICT / Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Teatralnych (przed nim w latach 1956-1959 pełnił tę funkcję Jan Kott), a potem przez czternaście lat (1963-1977) przewodniczący AICT, na Kongresie w Atenach (1977) wybrany dożywotnim prezesem honorowym. W latach 1977-1981 wydawał w Warszawie na zlecenie AICT „Międzynarodowy Rocznik Teatralny”.

Pierwszym laureatem Nagrody został w roku 1957 Kazimierz Dejmek za inscenizację Święta Winkelrida Jerzego Andrzejewskiego i Jerzego Zagórskiego w Teatrze Nowym w Łodzi.

Zarząd KKT

 

 

Laureaci Nagrody im. Boya

 

1957 – Kazimierz Dejmek za inscenizację Święta Winkelrida w Teatrze Nowym w Łodzi

1958 – Krystyna Skuszanka i Jerzy Krasowski za osiągnięcia w Teatrze Ludowym w Nowej Hucie

1959 – Jacek Woszczerowicz za inscenizację i rolę tytułową w Ryszardzie III Szekspira na deskach warszawskiego teatru Ateneum

1960 – Erwin Axer za osiągnięcia reżyserskie w warszawskim Teatrze Współczesnym

1961 – Edward Csató za publicystykę teatrologiczną; Gustaw Holoubek za kreacje aktorskie

1962 – Wojciech Siemion za osiągnięcia w stylizacji ludowej

1963 – Tadeusz Łomnicki za rolę Artura Ui w Teatrze Współczesnym w Warszawie

1964 – Lidia Zamkow za osiągnięcia reżyserskie

1965 – Adam Hanuszkiewicz za osiągnięcia reżyserskie i aktorskie w Teatrze Powszechnym w Warszawie

1966 – Konrad Swinarski za inscenizację Nie-Boskiej Komedii

1967 –

1968 – Ludwik René za osiągnięcia reżyserskie

1969 – Jan Kosiński za całokształt twórczości w dziedzinie scenografii

1970 – Jerzy Jarocki za wybitne osiągnięcia reżyserskie ze szczególnym uwzględnieniem polskiej dramaturgii współczesnej

1971 –

1972 – Marek Okopiński za kierownictwo artystyczne Teatru Wybrzeże

1973 – Zbigniew Zapasiewicz za wybitne osiągnięcia aktorskie

1974 – Andrzej Wajda za wybitne osiągnięcia reżyserskie

1975 – Wojciech Pszoniak za wybitne osiągnięcia aktorskie

1976 – Kazimierz Dejmek za reżyserię Operetki Witolda Gombrowicza w Teatrze Nowym w Łodzi

1977 – Tadeusz Kantor za inscenizację Umarłej klasy

1978 – Jerzy Grzegorzewski za reżyserię Wesela w Starym Teatrze w Krakowie i Jerzy Trela za rolę Jaśka w tym spektaklu

1979 – Zygmunt Huebner za Zemstę w Teatrze Powszechnym w Warszawie

1980 – Henryk Tomaszewski za osiągnięcia we wrocławskim Teatrze Pantomimy

1981 – Henryk Tomaszewski za Hamleta we wrocławskim Teatrze Pantomimy

1982-1989 – nagrody nie przyznawano

1990 – Sławomir Mrożek za twórczość dramatyczną

1991-2000 – nagrody nie przyznawano

2001 – Kazimierz Kutz za osiągnięcia reżyserskie ze szczególnym uwzględnieniem inscenizacji dramatów Tadeusza Różewicza

2002 – Ewa Dałkowska, Elżbieta Kępińska i Joanna Żółkowska za osiągnięcia aktorskie w spektaklu Prezydentki Wernera Schwaba w warszawskim Teatrze Powszechnym

2003 – Jerzy Grzegorzewski za osiągnięcia w teatrze autorskim ze szczególnym uwzględnieniem „Morza i zwierciadła” Audena w Teatrze Narodowym

2004 – Ignacy Gogolewski za kreacje aktorskie w Teatrze Narodowym

2005 – Maja Komorowska za całokształt twórczości

2006 – Zbigniew Zapasiewicz za kreacje aktorskie w Kosmosie Witolda Gombrowicza w reżyserii Jerzego Jarockiego w Teatrze Narodowym i Zapasiewicz gra Becketta w Teatrze Powszechnym w reżyserii Antoniego Libery

2007 – Anna Augustynowicz za osiągnięcia reżyserskie ze szczególnym uwzględnieniem „Miarki za miarkę” w warszawskim Teatrze Powszechnym

2008 – Jan Englert za osiągnięcia aktorskie i reżyserskie oraz konsekwentne budowanie modelu Teatru Narodowego

2009 – Janusz Wiśniewski za spektakle autorskie realizowane w Teatrze Nowym w Poznaniu

2010 – Janusz Gajos za wybitne osiągnięcia aktorskie w Teatrze Narodowym, w szczególności w Śmierci komiwojażera Arthura Millera w reżyserii Kazimierza Kutza i Dozorcy Haroldy Pintera w reżyserii Piotra Cieślaka

2011 – Agnieszka Glińska za osiągnięcia reżyserskie, w szczególności spektakle w Teatrze Narodowym (Lekkomyślna siostra Włodzimierza Perzyńskiego i Mewa Antona Czechowa), Teatrze Współczesnym (Sztuka bez tytułu Antona Czechowa) i Teatrze na Woli (Amazonia Michała Walczaka)

Leave a Reply