Warsztaty w poznańskim Nowym

 

Teatr Nowy w Poznaniu zaprasza na warsztaty dotyczące współczesnej dramaturgii rosyjskiej. Poprowadzi je dr Andrzej Moskwin – wybitny znawca dramaturgii rosyjskiej i jej popularyzator w Polsce.

Warsztaty są bezpłatne, ilość miejsc ograniczona, obowiązują wcześniejsze zapisy: a.barelkowska@teatrnowy.pl

dr Andriej MOSKWIN (ur. 1963, Nieśwież, Białoruś) – adiunkt na Uniwersytecie Warszawskim w Katedrze Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej Wydziału Lingwistyki Stosowanej. Absolwent Moskiewskiego Uniwersytetu (polonistyka). Pracował na uniwersytetach w Krasnojarsku i Sankt Petersburgu (Rosja), Pilzna (Czechy), Bergamo (Włochy) i Belgradu (Serbia). Tłumacz, krytyk teatralny i literacki. Specjalizuje się w teatrze i dramaturgii Europy Środkowo-Wschodniej. Autor publikacji: „Stanisław Przybyszewski w kulturze rosyjskiej końca XIX-początku XX wieka” (Warszawa 2007), „Współczesny teatr rosyjski: eseje i wywiady” (Warszawa, 2011), „Antologia współczesnego dramatu rosyjskiego. T. 1. Nowy realizm” (Warszawa 2011), „Nowa dramaturgia białoruska” (Warszawa, 2012). Członek polskiej sekcji IATC/AICT.

Leave a Reply