Zarząd Klubu Krytyki Teatralnej

 

Zarząd Klubu Krytyki Teatralnej

Stowarzyszenia Dziennikarzy RP

W styczniu 2009 roku (po zebraniu sprawozdawczo-wyborczym Klubu) ukonstytuował się Zarząd, który sprawuje swój mandat przez cztery lata, w składzie:

 

Przewodniczący

Tomasz Miłkowski

 

Wiceprzewodniczące

Bożena Frankowska

Jadwiga Jakubowska-Opalińska

 

Sekretarz

Justyna Hofman-Wiśniewska

 

Członkowie

Joanna Biegalska

Henryk Bieniewski

Walentyna Mikołajczyk-Trzcińska

 

Asystenci

Grzegorz Konat

Agnieszka Pudlis

Leave a Reply