Seminarium dla młodych krytyków w Warszawie/ Seminar for young critics in Warsaw/ Stage pour jeunes

 

Warsztaty dla młodych krytyków w Warszawie

Seminar for young critics in Warsaw

Stage pour jeunes critiques a Varsovie

Moderatorzy i uczestnicy

 

Prowadzenie / Moderating

 

Jean-Pierre Han (grupa francuska / French-speaking group / groupe francophone)

Mark Brown (grupa anglojęzyczna / English-speaking group / groupe anglophone)

 

Uczestnicy / Participants / Les participants

 

Grupa francuska / French-speaking group / groupe francophone

 

Mihail Baykov (Bulgarie)

Claire Hazan (France)

Sophie Kozich (Russie)

Martina Mašlarova (Slovaquie)

Chiara Pirri (Italie)

Marie Plantin (France)

 

Grupa anglojęzyczna / English-speaking group / groupe anglophone

 

Evelyne Coussens (Belgium)

Nino Kentchadze (Georgia)

Ju-Yeon Kim (South Korea)

Ana Mirianashvili (Georgia)

Fiona Mountford (Great Britain)

Mehdi Nasiri (Iran)

Katarzyna Olczak (Poland)

Arezoo Rahmati (Iran)

Ewa Uniejewska (Poland)

Leave a Reply