Program seminarium Teatr poza teatrem/Theatre Beyond the Theatre/ Le théâtre hors du théâtre

Program seminarium, którego trzy sesje odbyły się podczas 26. Kongresu.

 

Teatr poza teatrem/ Theatre Beyond the Theatre/ Le théâtre hors du théâtre

 

Kolokwium/ Colloquium/ Colloque

 

27 marca/ March 27/ 27 mars

 

I sesja/ I session/ séance I

 

prowadzenie/ moderated by/présidée par

Don RUBIN, Kanada/ Canada

 

Wystąpienia/ Papers/ Exposés

 

Magdalena RASZEWSKA, Polska/ Poland/ PologneReżyser walczy z przestrzenią (Scena a l’italienne a poszukiwania nowego kształtu scenicznego)/ The Director in Fight with the Space (the Stage a L’italienne and the Search of the New Shape of Stage)/ Le metteur en scčne lutte avec l’espace (une scčne ŕ l’italienne et des recherches d’une nouvelle forme scčnique)

 

Yi Joung NOH, Korea/ CoréeArtyści koreańscy wolą budynek teatralny/ Korean Theatre Makers Prefer the Theatre/ The Empowering and Healing Qualities of Theare Beyond the Theatre/ Les artistes coréens préfčrent le théâtre

 

Maria SÄKÖ/ Sara NYBERG, Finlandia/ Finland/ FinlandeWzmacniające i oczyszczające wartości teatru poza teatrem/ The Empowering and Healing Qualities of Theare Beyond the Theatre/ Des valeurs renforçantes et cathartiques du théâtre hors théâtre

 

Maria Helena SERÔDIO, Portugalia/ Portugal Zejście ze sceny: koncepcja „perfinst” Luisa Castro i jego projekt teatralny Karnart/ Stepping off the Stage: Luís Castro’s Concept of “Perfinst” and his Theatre Project Karnart/ Descendre de la scčne: conception „prefist” de Luis Castro et son projet théâtral Karnart

 

Ludmila PATLANJOGLU, Rumunia/ Romania/ RoumanieSilviu Purcărete i Apokalipsa w nas / Silviu Purcărete and Apocalypse Of Us/ Silviu Purcărete et l’Apocalypse en nous

 

Magdalena GOŁACZYŃSKA, Polska/ Poland/ PologneTeatr lokalny w ruinach/ The Local Theatre in the Ruins/ La théâtre locale dans les ruines

 

Michel VAIS, Quebéc/Kanada/ CanadaPoza teatrem w sercu teatru/ Beyond the Theatre but in the Heart of the Theatre/ En dehors du théâtre au c?ur du théâtre

 

Za KULISAMI/ BACKSTAGE/ DANS LES COULISSES

Jeffrey Eric JENKINS, USA/ États-Unis Broadway: Przestrzeń teatralna jako spektakl/ On Broadway: Theatre Space as Spectacle/ Sur Broadway: Espace Théâtral en tant que Spectacle

29 marca/ March 29/ 29 mars

 

II sesja/ II session/ séance II

 

prowadzenie/ moderated by/ présidée par

Ian HERBERT, Wielka Brytania/ Great Britain/ Grand Bretagne

 

 

Wystąpienia/ Papers/ Exposés

 

Jonathan ABARBANEL, USA/ État-Unis Sprawdźmy to na ulicach Chicago… i w parkach też/ Taking it to the Streets in Chicago… and the Parks, too/ Allons emmener tout ça dans les rues de Chicago…et dans des parcs aussi

Emmanuel Samu DANDAURA, NigeriaTeatry uliczne w Nigerii/ Street Theatres in Nigeria/ Les théâtres de rue au Nigeria

Reema GEHI, Indie/ IndeWykorzystanie alternatywnych przestrzeni w Bombaju/ Exploring Alternative Performance Spaces in Mumbai/ L’utilisation des espaces alternatifs de Bombay

Margareta SÖRENSON, Szwecja/ Swede/ SwedenMiejsce i przestrzeń/ Taking Place/ La lieu et l’espace

Robert COHEN, USA/ État-Unis Teatr mobilny/ Mobile Theatre/ Le théâtre mobile

Brent MEERSMAN, RPA/ South AfricaSpecyfika miejsca aktu teatralnego/ Site Specific Theatre Work/ La spécificité de l’endroit de l’acte théâtral

Savas PATSALIDIS, Grecja/ Greece/ GrčceRadykalizacja widza i jego doświadczania teatru/ Radicalizing the Vewing Experience/ La radicalisation d’un spectateur et de son expérience théâtrale

Manabu NODA, Japonia/ Japan Czy katastrofa 11 marca nie dotyczy teatru? – Teatr w Japonii po 11 marca/ Is the 3/11 Disaster Beyond Theatre? – Post-3/11 Theatre in Japan/ Est-ce que le désastre du 11 mars est en dehors du théâtre? – Le théâtre au Japon aprčs le 11 mars

 

ZA KULISAMI/ BACKSTAGE/ DANS LES COULISSES:

Jacek GŁOMB, Polska/ Poland/ PologneTeatr Miasto/ City Theatre/ Théâtre – La ville

 

29 marca/ March 29/ 29 mars

 

III sesja/ III session/ séance III

prowadzenie/ moderated by/ présidée par

Patricia KEENEY, Kanada/ Canada

 

 

Wystąpienia/ Papers/ Exposés

 

Rasa VASINAUSKAITÉ, Litwa/ Lithuania/ LituaniePotrzeba teatru dla teatru/ The Need of the Theatre for Theatre/ La nécessité de théâtre pour le théâtre

Elena PENEVA, Bułgaria/ Bulgaria/ BulgarieWyjdź i baw się!/ Go Out And Play/ Sors et amuse-toi!

Akiko TACHIKI, Japonia/ Japan/ Japon – Poza granicami – sztuka performatywna jako forum dla alternatywnych myśli/ Beyond Boundary – Performance Art as a Forum for Alternative Thoughts/ Hors des frontičres – art performatif comme forum des idées alternatives

Tamas YASZAY, Węgry/ Hungary/ HongriePoszukując przestrzeni albo cały świat jest sceną: specyficzne teatralne myślenie o miejscu w działalności teatru Krétakör/ Looking for a Space or All the World’s a Stage: Site-specific Theater Thinking in the Works of Krétakör Theatre/ A la recherche de l’espace ou le monde est la scčne: le lieu pensé de façon spécifique dans le théâtre Krétakör

Larisa TUREA, Mołdova/ Moldova/ MoldovieSześciu autorów w poszukiwaniu postaci/ Six Authors Looking for a Character/ Six acteurs ŕ la recherche d’un personnage

Valda ČAKARE, Łotwa/ Latvia/ LettonieTeatralne aspekty identyfikacji narodowej/ The Theatrical Aspects of National Identity/ Les côtés Théâtraux de l’identification nationale

Dominika ŁARIONOW, Polska/ PolandMiejsce widza w teatrze poza teatrem/ The Place of the Spectator Within the Theatre and Outside the Theatre/ La place du spectateur dans le théâtre hors théâtre

 

ZA KULISAMI/ BACKSTAGE/ DANS LES COULISSES:

Sancja NIKČEVIĆ, Chorwacja/ CroatiaGlobalizacja i identyfikacja narodowa lub znajdźmy coś brzydkiego w naszym domu!/ Globalisation and National Identity or Let’s Find Something Ugly in Our Own Home!/ Globalisation et identification nationale, ou « trouvons quelque chose de moche chez nous! »

 

POSUMOWANIE/ SUMMARY/ RÉSUMÉ

Don RUBIN, Kanada/ Canada

Leave a Reply