Yorick nr 31 (listopad 2011) – spis treści

W numerze listopadowym 4/2011(31)

Nestorzy i debiutanci – felieton wstępny Yoricka

Laureaci Boya: Elżbieta Kępińska – Grażyna Korzeniowska

Forum Krytyków: Zasady postępowania krytyka teatralnego

Magdalena Raszewska, Dobre Obyczaje (krytyki)

Henryk Talar, Aktor – krytyk, nawoływanie do dialogu

Wojciech Majcherek, Etyka krytyka

Władysław Szpilman, pianista Warszawy

W jego świecie istniała tylko muzyka i rodzina – z Haliną Szpilman rozmawia Ewa Sośnicka-Wojciechowska

Tomasz Miłkowski, Ulice donikąd

Bogdan Falicki, Szpilman, w setną rocznicę urodzin

Festiwale

TRZYDZIESTY FESTIWAL TEATRÓW DZIECIĘCYCH w Oulu, Finlandia, Zuzanna Talar, Finlandia to bajka

SHOW CASE w Tbilisi, Tomasz Miłkowski, Gruziński teatr zerka na Europę

DEMOLUDY w Olsztynie, Tomasz Miłkowski, Czy demoludy stać na autoironię?

Szkice

Katarzyna Michalik-Jaworska, Teatr dziś

Jerzy Niesiobędzki, awangarda z liberalno-rynkowego nadania

Spektakle

Koziołek Matołek, Teatr na Woli (Marzena Dobosz)

Kamienie i popioły, Teatr Powszechny w Warszawie (Katarzyna Michalik-Jaworska)

Wyzwolenie, Teatr na Woli (Tomasz Miłkowski)

…JESTEŚ PIĘKNE – MÓWIĘ ŻYCIU… wg Wisławy Szymborskiej, Teatr Powszechny w Warszawie (Tomasz Miłkowski)

Lorenzaccio, Teatr Narodowy (Jagoda Opalińska)

Zaklęte rewiry, Teatr Konsekwentny (Tomasz Miłkowski)

Bestia, Teatr Nowy w Poznaniu (Tomasz Miłkowski)

Czytane na nowo

Radosław Lubiak, Listy pisane ze sceny

Aktualności

Wielki powrót Teatru TV? – sonda Bronisława Tumiłowicza

Po sezonie 2010/11

Tomasz Miłkowski, Przewodnik po aktorach (nie tylko) warszawskich

Tomasz Miłkowski, Wrocław nadaje ton

Pożegnania

Magda Teresa Wójcik, Artystyczny testament

Magda Teresa Wójcik nie żyje (Zarząd)

Leave a Reply