Yorick nr 30 (lipiec 2011) – spis treści

W numerze lipcowym, 3/2011 (30)

Trzydziestka – felieton wstępny Yoricka

Szkice

Maria Makaruk, Być czy nie być Boyem?

Grażyna Korzeniowska, Teatr zmienia człowieka

Ewelina Drela, Teatr naszego życia

Festiwale

MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL W SALAMANCE: Tomasz Miłkowski, Teatr jak

wędrująca wyspa

Spektakle

Spotkania w dwóch niespełnionych aktach Ewy Wycichowskiej (Anna Leszkowska)

Balladyna w Teatrze im. Juliusza Osterwy w Lublinie (Iwona Jędrzejowska)

Adonis ma gościa Freda Apke w Teatrze Roma (Grażyna Korzeniowska)

Cyd w Teatrze Polskim w Warszawie (Tomasz Miłkowski)

LAUREACI BOYA

Ignacy Gogolewski – Tomasz Miłkowski

Odnaleźć w diable człowieka, z Ignacym Gogolewskim rozmawia Justyna Hofman-Wiśniewska

Agnieszka Glińska – Tomasz Miłkowski

Agnieszka Glińska z Boyem

Aktulaności

Letni Przegląd Laboratorium Dramatu

Tatiana Drzycimska, Przytuleni po raz setny [Teatr Współczesny we Wrocławiu]

Polscy „monodramatyści” w Tallinie

Pożegnania

Krystyna Skuszanka nie żyje

Od prześwitu do mgły, rozmowa z Krystyną Skuszanką i Jerzym Krasowskim (z archiwum Tomasza Milkowskiego)

Szkoła gustu

Semła, Tak zwany obiektywizm [felieton]

Leave a Reply