Yun Cheol Kim i Michel Vais w Warszawie

 

Od 3 do 7 października br. gościli w Warszawie – na zaproszenie Klubu Krytyki Teatralnej SDRP – przewodniczący Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Teatralnych Yun Cheol Kim (Korea) i sekretarz generalny Michel Vais (Kanada). Ich wizyta związana była z przygotowaniami do XXVI Kongresu MSKT (AICT/IATC) w Warszawie w przyszłym roku. Gospodarzem Kongresu jest Oddział Warszawski Stowarzyszenia Dziennikarzy RP, a bezpośrednim organizatorem Klub Krytyki Teatralnej SDRP/ polska sekcja MSKT. Kongres, finansowany ze środków Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego, obradować będzie pod honorowym patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Prezydent m. st. Warszawy i Marszałka Województwa Mazowieckiego.

 

Podczas kilkudniowego pobytu nasi goście spotkali się m.in. z Prezesem ZASP Olgierdem Łukaszewiczem, przewodniczącą sekcji krytyków ZASP red. Piaseczną, dyrektorem Biura Kultury m. st. Warszawy Markiem Kraszewskim, dyrektorem Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Samorządu Województwa Mazowieckiego Jerzym Lachem, odwiedzili Teatr Druga Strefa, Teatr Polonia, klub Chłodna 25 i autorską galerię Janusza Golika, autora projektu plakatu i logo Kongresu.

 

Kulminacyjnym punktem programu pobytu naszych gości było Forum Krytyków z ich udziałem w siedzibie Instytutu Teatralnego poświęcone „Zasadom postępowania krytyka teatralnego”, przyjętym na ostatnim kongresie AICT/IATC w Erywaniu. W dyskusji udział wzięli m.in. prof. Marek Nowicki z Rady Etyki Mediów, prof. Magdalena Raszewska, która przedstawiła autorski projekt Dobrych Obyczajów Krytyka, Henryk Talar, prof. Bożena Frankowska, dr Jadwiga Opalińska. Dyskusję prowadził Tomasz Miłkowski.

Wystąpienie Henryka Talara i Dobre Obyczaje Magdaleny Raszewskiej zostaną opublikowane w najbliższym numerze „Yoricka” (www.aict.art.pl)

Leave a Reply