Tematy prac semestralnych WOT, pisanie o teatrze

 

Tematy prac semestralnych do wyboru 2011/12 w załączniku.

 1. Czy teatrowi potrzebne są recenzje?

 2. Przyszłość pisania o teatrze.

 3. Książki o teatrze, których brakuje.

 4. Książki o teatrze, które chętnie czytam.

 5. Obiektywizm i subiektywizm w krytyce.

 6. Między estetyką a ideologią albo o kryteriach artystycznych i światopoglądowych w ocenie przedstawienia.

 7. O tej roli warto by napisać książkę.

 8. Teatr i krytyka – wieczne pretensje.

 9. Dlaczego publiczność nie czyta/czyta recenzji/e?

 10. Czego oczekuję od recenzji?

 11. Teatr chwyta za pióro (książki pisane przez aktorów, reżyserów).

 12. Jeden spektakl: tak i nie. Sprzeczne opinie i dlaczego?

 13. Poprawność krytyczna, czyli jak nudzić?

 14. Chuligani wśród pisarzy, czyli jak obrażać?

 15. Być czy nie być Słonimskim?

 16. Czy warto pisać reportaże teatralne?

 17. Jak skrojony portret aktora (na podstawie wybranej książki)?

 18. Wywiady rzeki z artystami teatru. Dla kogo?

 19. Aktorzy piszą książki. Modele pisania, sposoby lektury.

 20. Siła i słabość recenzji towarzyskiej.

 21. Sztuka aktora w lustrze recenzji prasowych.

 22. Scenografia opisana i nieopisana (w prasie, książce).

 23. Porównanie recenzji tego samego przedstawienia Irzykowskiego i Wierzyńskiego.

 24. Temat otwarty……

 

Objętość od 5-10 tys. znaków. Prace o charakterze refleksji, popartej przykładami, znajomością literatury przedmiotu. Publiczna prezentacja prac na zajęciach (wraz z dyskusją).

Przed przystąpieniem do pisania przedstawia się konspekt do akceptacji.

Wybór tematów do następnych zajęć, możliwy też drogą elektroniczną:

 

tmilkowski@aict.art.pl

Leave a Reply