NABÓR DO SZKOŁY

 

 

Szkoła Dramatu ogłasza nabór na roczne studia. Zgłoszenia do 9. września 2011 roku.

 

 

 

Szkoła Dramatu to podyplomowe roczne studium działające przy Teatrze Na Woli w Warszawie. Celem Szkoły jest praktyczne rozwijanie rzemiosła dramatopisarskiego, poszerzanie znajomości dramaturgii, umiejętności konstruowania dramatu, budowania postaci i języka scenicznego. Propozycja Szkoły Dramatu skierowana jest do młodych autorów teatralnych, jej celem jest rozwijanie zdolności do pracy w zespole, myślenia kategoriami konstrukcji i celu. Nauka odbywa się poprzez: warsztaty, seminaria, wykłady oraz klasy mistrzowskie. Zajęcia w Szkole prowadzą m.in.: Jacek Cygan, Zenon Waldemar Dudek, Aldona Figura, Maciej Gdula, Agnieszka Glińska, Jan Gondowicz, Jerzy Juk-Kowarski, Hanna Krall, Marek Pruchniewski, Tadeusz Słobodzianek, Michał Walczak, Artur Żmijewski.
Słuchacze Szkoły Dramatu mają możliwość praktycznego sprawdzenia swoich umiejętności w krótkich formach scenicznych (monolog, skecz, piosenka) w Kabarecie na Koniec Świata działającym przy Scenie Przodownik w Warszawie.

Absolwenci Szkoły mają pierwszeństwo w staraniach o staż, w czasie którego pracują nad swoimi projektami i uczestniczą w projektach scenicznych Laboratorium Dramatu w Teatrze Na Woli.

Jeden semestr kosztuje 2500 złotych. Zajęcia kończą się certyfikatem ukończenia Szkoły.

Zasady rekrutacji

W zgłoszeniu powinna znaleźć się pełnospektaklowa sztuka teatralna (scenariusze filmowe i inne formy literackie nie będą rozpatrywane), szczegółowe CV oraz list motywacyjny. Zgłoszenia można przesyłać do 9. września mailem na adres: szkola@labodram.pl albo pocztą na adres: Szkoła Dramatu, Teatr Na Woli, 01-211 Warszawa, ul. Kasprzaka 22 (obowiązuje data stempla pocztowego).

Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się 17 i 18 września 2011 roku. Kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę drogą mailową, potwierdzoną telefonicznie.

Szczegółowe informacje o Szkole Dramatu na stronie:

http://labodram.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=138&Itemid=225

Leave a Reply