Afisz teatrów lubelskich – kwiecień 2011

W teatrach Lublina w kwietniu 2011.

Teatr im. Juliusza Osterwy w Lublinie

Na kwiecień zaplanowano prapremierową inscenizację napisanej specjalnie na potrzeby Teatru Osterwy sztuki Pawła Huelle „Zamknęły się oczy ziemi”. Fabuła spektaklu osnuta została wokół szeroko nagłaśnianych przez media wydarzeń w zakonie betanek w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą i „buntu” zakonnic, który był przyczyną ekskomuniki nałożonej na niepokorne siostry. Historia ta, która swego czasu była zarzewiem dyskusji na temat funkcji i znaczenia Kościoła w podlegającym nieustannym przemianom współczesnym świecie stanowi dla reżysera Krzysztofa Babickiego punkt wyjścia do rozważań dotyczących konfliktu głębokiej duchowości z kulturą materialistyczną, rozdźwięku między doczesnym interesem, a, częstokroć cyniczne wykorzystywanym, pragnieniem tego, co transcendentne i wymykające się empirycznemu doświadczeniu. Realność przenika się tu z metafizyką, przyziemny koniunkturalizm z potrzebą wzniosłości. Na scenie, obok sióstr zakonnych i charyzmatycznego, pozbawionego moralności manipulanta Zapaliczki pojawiają się odprawiający obrządek weselny chasydzi, polscy oraz radzieccy żołnierze, wróżka-jasnowidzka, a nawet sam Józef Czechowicz recytujący wiersz, z którego zapożyczony został tytuł spektaklu. Na poły groteskowa, na poły tragiczna historia stanowi gorzki komentarz do rzeczywistości znanej nam z gazet i telewizji, a pytania o faktyczne znaczenie religijności, którą zwykli się chlubić Polacy, zmuszają do refleksji jeszcze długo po opadnięciu kurtyny. W obsadzie m.in.: Krzysztof Olchawa, Jolanta Rychłowska, Monika Babicka i Mikołaj Roznerski,

Teatr Muzyczny w Lublinie

Znakomitym remedium na wczesnowiosenne zmęczenie oraz kaprysy kwietniowej pogody okaże się z pewnością wyreżyserowany przez Krzysztofa Jaślara spektakl muzyczny pod wiele mówiącym tytułem „Zdobyć, utrzymać, porzucić”. Każdemu z tych fundamentalnych zagadnień patronuje jedna postać: strategiom i skomplikowanym zabiegom związanym ze zdobyciem – Katarzyna Zielińska, wymagającemu sporego wysiłku oraz nieustannej czujności problemowi utrzymania – Katarzyna Żak, a niezwykle cennej umiejętności eleganckiego porzucenia – Olga Bończyk. Do każdej z części przypisane są powiązane z nią tematycznie piosenki – zarówno te lekkie i żartobliwe, jak i przesycone silnymi emocjami. Wszystko to sprawia, że „Zdobyć, utrzymać, porzucić” to propozycja dla wszystkich, którzy chcą posłuchać polskich piosenek w dobrym wykonaniu, pośmiać się, chwilkę zadumać nad ponadczasowością prawd obecnych w ich słowach, a może również… niektóre z zawartych w nich porad wykorzystać w praktyce.

Ośrodek Praktyk Teatralnych „Gardzienice”

Już w dniach 29-30.04 odbędą się najbliższe inscenizacje „Antycznego Kosmosu Gardzienic”, w którego skład wejdą: „Ifigenia w Aulidzie” według Eurypidesa, „Nie-ludzka com.media” oraz premierowe pokazy najnowszego spektaklu Włodzimierza Staniewskiego „Ifigenia w Taurydzie”. Główny wątek przedstawienia stanowi kontynuacja znanych z „Ifigenii w Aulidzie” losów córki Agamemnona, której udało się uniknąć przeznaczonego jej przez ojca losu ofiary przebłagalnej. Ocalona Ifigenia zamieszkuje wśród Taurów i dzięki ich przywódcy, przychylnemu jej Taosowi, zostaje kapłanką Artemidy. Niestety, dziewczyna nie potrafiła należycie ocenić jego szlachetności ani szczęścia, jakim było uniknięcie śmierci i przystępuje do spisku skierowanego przeciw swoim dobroczyńcom.

Leave a Reply