Agnieszka Glińska z Boyem

 

Zarząd polskiej sekcji AICT/IATC [Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Teatralnych], Klubu Krytyki Teatralnej SD RP przyznał AGNIESZCE GLIŃSKIEJ nagrodę imienia Tadeusza Żeleńskiego Boya (2011) za osiągnięcia reżyserskie, w szczególności spektakle w Teatrze Narodowym („Lekkomyślna siostra” Włodzimierza Perzyńskiego i „Mewa” Antona Czechowa), Teatrze Współczesnym („Sztuka bez tytułu” Antona Czechowa) i Teatrze na Woli („Amazonia” Michała Walczaka).

 

[N/z obok: Agnieszka Glińska w tytułowej roli w „Lekkomyślnej siostrze” Włodzimierza Perzyńskiego na deskach Teatru Narodowego, Scena przy Wierzbowej]

 

 

Nagroda Boya ustanowiona została w roku 1957, a jej pierwszym laureatem był Kazimierz Dejmek za inscenizację „Święta Winkelrida” w Teatrze Nowym w Łodzi. Po roku 2000 laureatami nagrody zostali:

 

2001 – Kazimierz Kutz za osiągnięcia reżyserskie ze szczególnym uwzględnieniem inscenizacji dramatów Tadeusza Różewicza

2002 – Ewa Dałkowska, Elżbieta Kępińska i Joanna Żółkowska za osiągnięcia aktorskie w spektaklu „Prezydentki” Wernera Schwaba w warszawskim Teatrze Powszechnym

2003 – Jerzy Grzegorzewski za osiągnięcia w teatrze autorskim ze szczególnym uwzględnieniem „Morza i zwierciadła” Audena w Teatrze Narodowym

2004 – Ignacy Gogolewski za kreacje aktorskie w Teatrze Narodowym

2005 – Maja Komorowska za całokształt twórczości

2006 – Zbigniew Zapasiewicz za kreacje  aktorskie w „Kosmosie” Witolda Gombrowicza w reżyserii Jerzego Jarockiego w Teatrze Narodowym i „Zapasiewicz gra Becketta” w Teatrze Powszechnym w reżyserii Antoniego Libery

2007 – Anna Augustynowicz za osiągnięcia reżyserskie ze szczególnym uwzględnieniem „Miarki za miarkę” w warszawskim Teatrze Powszechnym

2008 – Jan Englert za osiągnięcia aktorskie i reżyserskie oraz konsekwentne budowanie modelu Teatru Narodowego

2009 – Janusz Wiśniewski za spektakle autorskie zrealizowane na deskach poznańskiego Teatru Nowego

 

2010 – Janusz Gajos za kreację w „Dozorcy” Harolda Pintera w reżyserii Piotra Cieślaka w Teatrze Narodowym

 

Leave a Reply