JASKÓŁKA

Żanna Gierasimowa potrafi wyczarować zmienne nastroje, sugerowane piękno ludowego stroju, a nawet groźną burzę. Nastrojowy, bardzo słowiański, z przymieszką goryczy, ale krzepiący spektakl o zwycięskiej sile życia.

 

Jaskółka wg opowiadania Żywe relikwie Iwana Turgieniewa, adapt., tłum., reż. i scenografia Żanna Gierasimowa, muzyka Roksana Vikaluk, oprac. muz. Swietlana Butskaya, Mała Scena, 5 grudnia 2009

 

Leave a Reply