BOSKA!

Światowy hit, cieszący się ogromnym powodzeniem także w Polonii za sprawą Krystyny Jandy, która portretuje „najgorszą śpiewaczkę operową świata” z sympatią i podziwem dla jej hartu ducha.

 

 

Boska! Petera Quiltera, tłum. Elżbieta Woźniak, reż. Andrzej Domalik, scenografia Dorota Kołodyńska, reż. światła Edward Kłosiński, przygot. Wokalne Aldona Krasucka, 27 kwietnia 2007

 

Leave a Reply