Premiery w sezonie 1989/1990

Sezon 1989 1990

Premiery w poszczególnych teatrach

 

 

Grupa Tomasza Dutkiewicza

 

DRUGA PUŁAPKA MIŁOŚCI Pierre’a Marivaux, tłum. Tadeusz Żeleński-Boy, reż. Tomasz Dutkiewicz, premiera na scenie Teatru Współczesnego [16 stycznia 1990].

 

Pracownia „Teatr”

 

ESCURIAL Michaela de Ghelderode, scenariusz i reż. Marek Bartkowicz, spektakle w grocie „Elizeum” w parku przy ul. Książęcej [maj/ czerwiec 1990].

 

PROJEKT SCHULZ wg „Sklepów cynamonowych” Brunona Schulza; 24-godzinne działanie teatralne w ramach II Festiwalu Kultury Żydowskiej – projekt przygotowany wspólnie z teatrem Mandala z Krakowa; autorstwo i kier. art. Katarzyna Deszcz, Andrzej Sadowski, Edward Wojtaszek, współpr. scenograficzna Mirella Rosner [5 maja 1990].

 

RĘCE, DIE HANDE Włodzimierza Kaczkowskiego i Edwarda Wojtaszka wg pomysłu Krystyny Kawczak, reż. autorów, muz. Tomasz Bajerski, scenografia Marcin Jarnuszkiewicz, kostiumy Ewa Loga-Sowińska, Pracownia „Teatr”, premiera w Berlinie [27 stycznia 1990].

 

Scena Prezentacje

 

HUMORESKI EROTYCZNE Grahama Greena, tłum. Ewa Krasińska, reż. Romuald Szejd, scenografia Marcin Stajewski [7 czerwca 1990].

 

WARIACJE NA ZADANY TEMAT: SONATA JESIENNA Ingmara Bermana, tłum. Zygmunt Łanowski; BYŁAM GOETHEGO GRUBSZĄ POŁOWĄ Christine Bruckner, tłum. Krystyna Michałowska; reż. Romuald Szejd, scenografia Marcin Stajewski [17 marca 1990].

 

Stara Prochownia

 

CHRABĄSZCZE Mariana Pankowskiego, reż. Tadeusz Wolańczyk [28 kwietnia 1990].

 

Teatr Adekwatny

 

PRZESŁUCHANIE Istvana Eöri, tłum, Barbara Wiechno, reż. Maria Teresa Wójcik, scenografia Tomasz Wójcik, premiera we współpracy z Instytutem Węgierskim [2 kwietnia 1990].

 

Teatr Ateneum

 

PORNOGRAFIA Witolda Gombrowicza, adaptacja i reż. Andrzej Pawłowski, scenografia Marcin Stajewski, oprac. muz. Tomasz Bajerski, Scena 61 [wznowienie prapremiery z 19 listopada 1983, 5 x, 620] {lub 13 lipca w książce jubileuszowej A.}[23 czerwca 1990].

 

CIERŃ PROROCZY Czesława Miłosza, wybór i wykonanie Krzysztof Kolberger, gitara – Michał Nogy, Scena Na Dole, [9 czerwca 1990].

 

KTÓRZY UPADAJĄ Samuela Becketta, tłum. Antoni Libera, reż. Bożena Suchocka (PWST), Jarosław Ostaszkiewicz (PWST), scenografia Marcin Stajewski, efekty dźwiękowe Andrzej Brzoska, Scena 61 [28 kwietnia 1990].

 

MAŁŻEŃSTWO PANA MISSISIPI Friedricha Dürrenmatta, tłum. Jacek St. Buras, reż. Janusz Warmiński, scenografia Marcin Stajewski, kostiumy Irena Biegańska, prapremiera polska [17 lutego 1990].

 

APETYT NA CZEREŚNIE Agnieszki Osieckiej, reż. Marek Grzesiński, scenografia Ewa Sowińska, muzyka Maciej Małecki, ruch sceniczny Emil Wesołowski, Scena na Dole [31 grudnia 1989].

 

MAŁA APOKALIPSA Tadeusza Konwickiego, adaptacja i reżyseria Krzysztof Zaleski, scenografia Jerzy Rudzki, muzyka Jerzy Satanowski [16 grudnia 1989].

 

MOJE PIOSENKI, recital Agnieszki Fatygi i Michała Bajora, Scena Na Dole [28 listopada 1989].

 

BURZLIWE ŻYCIE LEJZORKA Illi Erenburga, tłum. Maria Popowska, adaptacja Katarzyna Sobol, Maciej Wojtyszko, reż. Maciej Wojtyszko, Waldemar Śmigasiewicz, scenografia Antoni Poroś, teksty piosenek Maciej Wojtyszko, muzyka Jerzy Derfel, choreografia Tadeusz Wiśniewski, przygotowanie wokalne Aldona Krasucka, Scena 61 [11 listopada 1989].

 

Teatr Dramatyczny

 

NA DNIE Maksyma Gorkiego, tłum. Anna Kamieńska i Jan Śpiewak, reżyseria i oprac. tekstu, oprac. plastycz. Maciej Prus, Sala Prób [2 czerwca 1990].

 

NASZE MIASTO Thortona Wildera, tłum. Julia Ryska, reż. Paweł Pochwała [warsztat reżyserski PWST], scenografia Teresa Działak, opr. muz. Katarzyna Nowakowska [9 marca 1990].

 

ZATRUTA STUDNIA, spektakl oparty na tekstach poetyckich Jacka Kaczmarskiego, scenariusz i reż. Andrzej Blumenfeld, opieka scenograficzna Krzysztof Pankiewicz, muzyka Jacek Kaczmarski, Zbigniew Łapiński, Przemysław Gintrowski. Lluis Llach, Marian Szałkowski, ruch sceniczny Jerzy Winnicki, przygot. wokalne Katarzyna Nowakowska, Marian Szałkowski [25 listopada 1989].

 

MOSKWA-PIETUSZKI Wieniedikta Jerofiejewa, opr. tekstu wg oryginału, adaptacja, reżyseria, oprac. plastyczne Jacek Zembrzuski. Współpraca plastyczna Barbara Lorek, Paweł Pośrednik [4 października 1989].

 

Teatr Komedia

 

SIE KOCHAMY Murraya Schisgala, tłum. Adam Tarn, reż. Anna Matysik, scenografia Paweł Dobrzycki, Marek Braun, opr. muz. Włodzimierz Korcz [26 listopada 1989].

 

Teatr Kwadrat

 

OŚLE LATA Michaela Frayna, tłum. Michał Kłobukowski, reż. Marcin Sławiński, scenografia Józef Napiórkowski, oprac. muz. Stefan Zawarski [9 czerwca 1990].

 

WSZYSTKO JEST WZGLĘDNE Alana Ayckbourna, tłum. Mira Michałowska, Irena Szymańska, reż. Marcin Sławiński, scenografia Józef Napiórkowski, kier. muz. Stefan Zawarski [20 lutego 1990].

 

Teatr Narodowy

 

SZEŚĆ POSTACI SZUKA AUTORA Luigi Pirandello, tłum. Jerzy Adamski, reż. Jerzy Krasowski, scenografia Tadeusz Smolicki, oprac. muz. Tadeusz Tuszowski, układ tańca Ewa Puchalska, Teatr Mały [26 kwietnia 1990].

 

ROK 1953 I LATA NASTĘPNE Anatolija Rybakowa, tłum. Gracjanna Miller-Zielińska, adaptacja Siergiej Kokowkin, reż. Jerzy Krasowski, scenografia Krzysztof Pankiewicz, muz. Leszek Figiel, Teatr Mały [22 lutego 1990].

 

ŚWIECZNIK Alfreda de Musseta, tłum. Tadeusz Boy-Żeleński, reż. Edward Myška, scenografia Katarzyna Kępińska, muz. Rune Skotheim, układ tańca Barbara Fijewska, Scena na Woli [15 lutego 1990].

 

BRAT NASZEGO BOGA Karola Wojtyły, układ tekstu i reż. Krystyna Skuszanka, scenografia Grażyna Żubrowska, Teatr Mały [27 listopada 1989].

 

REWOLWER Aleksandra Fredry, reż. Maciej Z. Bordowicz, scenografia Jerzy Gorazdowski, muzyka Leszek Figiel, układ choreogr. Barbara Fijewska, Scena Na Woli [27 października 1989].

 

Teatr Nowy

 

ARSZENIK I STARE KORONKI Josepha Kesserlinga, tłum. i adaptacja Antoni Marianowicz, Janusz Minkiewicz, reż. Adam Hanuszkiewicz, scenografia Mariusz Chwedczuk, kostiumy Xymena Zaniewska, w roli głównej Irena Kwiatkowska [24 maja 1990].

 

WYZWOLENIE-WYSPIAŃSKI-NORWID, inscenizacja Adama Hanuszkiewicza, muz. Jacek Kaczmarski, Andrzej Kurylewicz [30 marca 1990].

 

WESELE Stanisława Wyspiańskiego, reż. Adam Hanuszkiewicz, scenografia Katarzyna Jarnuszkiewicz, Dariusz Kunowski, muz. Zbigniew Karnecki [25 stycznia 1990].

 

NAD WODĄ WIELKA I CZYSTĄ, reżyseria Adam Hanuszkiewicz, scenografia Katarzyna Jarnuszkiewicz, Dariusz Kunowski, spektakl grany w II wersji pod tytułem U HANUSZKIEWICZA. WIECZÓR TEATRALNY [31 grudnia 1989].

 

POD MLECZNYM LASEM Dylana Thomasa, tłum. Andrzej Nowicki, Krystyna Tarnowska, reż. Zbigniew Brzoza, Maciej Ciryn, Jarosław Kilian, Szczepan Szczykno, scenografia Mariola Rogala, Elżbieta Tolak, Robert Kieszkowski, muzyka Andrzej Zarycki; spektakl będący przeniesieniem dyplomu Wydziału Aktorskiego PWST Warszawa w częściowo zmienionej obsadzie [11 listopada 1989].

 

Teatr Ochoty

 

FOLWARK ZWIERZĘCY George’a Orwella, tłum. Bartłomiej Zborski, adaptacja i reż. Jan Machulski, scenografia Adam Kilian, muz. Lucjan Kaszycki, kompozycja ruchu Bohdan Głuszczak [22 lutego 1990].

 

ZADYSZANE SŁOWA Roberta Stillera, recital Ewy Decówny, reż. i scenografia Lena Szurmiej, muzyka i aranżacje Janusz Tylman [31 grudnia 1989].

 

KACZO Bogusława Schaeffera, reż. Bohdan Semotiuk, scenografia Zofia Manowiecka, Paweł Migdalski, muzyka Bogusław Schaeffer [1 grudnia 1989].

 

Teatr Polski

 

DOM KOBIET Zofii Nałkowskiej, reż. Kazimierz Dejmek, scenografia Marek Tomasiuk, Scena Kameralna [16 czerwca 1990].

 

PIERŚCIEŃ WIELKIEJ DAMY Cypriana Norwida, reż. Jan Bratkowski, scenografia Jan Polewka, opr. muz. Anna Płoszaj, Scena Kameralna [17 maja 1990].

 

TANGO Sławomira Mrożka, reż. Kazimierz Dejmek, scenografia Krzysztof Pankiewicz, układ tańca Emil Wesołowski, Teatr Polski [29 marca 1990].

 

GRUBE RYBY Michała Bałuckiego, reż. Jan Bratkowski, scenografia Łucja Kossakowska, opr. muz. Wit Zawirski, układ tańców Emil Wesołowski, Scena Kameralna [8 lutego 1990].

 

NAJWYBORNIEJSZA OPOWIEŚĆ O KUPCU WENECKIM Williama Shakespeare’a, tłum. Maciej Słomczyński, reż. Tadeusz Minc, dekoracje Wojciech Jankowiak i Michał Jędrzejewski, kostiumy Anna Sekuła, wykonanie masek Zofia Hejne-Bregulla, muz. Zbigniew Karnecki, realizator nagrania Huber Bregulla, choreografia Wojciech Misiuro, w roli tytułowej Bogusław Sochnacki [1 lutego 1990].

 

CYKLOP Władysława Lecha Terleckiego, reż. Andrzej Łapicki, scenografia Krzysztof Pankiewicz, muzyka Zbigniew Karnicki, Scena Kameralna; w roli głównej Andrzej Łapicki [10 września 1989].

 

Teatr Popularny

 

TANGO Sławomira Mrożka, reż. Jan Maciejowski, scenografia Barbara Zawada, układ tańca Magdalena Włodarczyk, konsultacja walki Sławomir Pacholak [24 listopada 1989].

 

Teatr Powszechny

 

ROMEO I JULIA Williama Shakespeare, tłum. Stanisław Barańczak, reż. Andrzej Wajda, scenografia Krystyna Zachwatowicz, układ pojedynków Michał Zabłocki [7 kwietnia 1990].

 

HALO, TO JA Toma Kempińskiego, tłum. Zofia Chądzyńska, reż. Robert Gliński, scenografia Marek Lewandowski, Mała Scena [17 marca 1990].

 

DWOJE NA HUŚTAWCE Williama Gibsona, tłum. Małgorzata Semil, Karol Jakubowicz, reż. Andrzej Wajda, scenografia Janusz Sosnowski, Teatr Powszechny [15 lutego 1990].

 

SPACER W LESIE Lee Lessing, tłum. Magdalena Ciesielska, reż. Jacek Gąsiorowski, scenografia Andrzej Kowalczyk, kostiumy Ewa Krauze, Mała Scena [30 grudnia 1989].

 

BAMBUKO Macieja Wojtyszki w reż. autora, scenografia Marcin Szajewski, muzyka Włodzimierz Korcz, choreografia Tadeusz Wiśniewski [20 grudnia 1989].

 

LARGO DESOLATO Vaclava Havla, DEGRENGOLADA Pavla Kohouta, tłum. Andrzej Sławomir Jagodziński, reż. Maciej Szary, scenografia Małgorzata Sapeto, opr. muz. Janusz Bogacki; przeniesienie przedstawienia granego w stanie wojennym poza cenzurą w ramach Teatru Domowego [15 listopada 1989].

 

Teatr „Rampa”

 

EAST SIDE STORY, spektakl autorski Stanisława Tyma, przy fortepianie Jan Raczkowski, Sala Kameralna [27 czerwca 1990].

 

CZERWONY STOLICZEK wg Jana Brzechwy, scenariusz i reż. Andrzej Strzelecki, oprawa płast. Ewa Czarniecka-Strzelecka, kier. muz. Jerzy Satanowski, współprąd. muz. Jan Raczkowski, choreografia Janusz Józefowicz, kier. lit. Zuzanna Olbrychska; spektakl z gościnnym udziałem m.in. Daniela Olbrychskiego i Michała Bajora [26 marca 1990].

 

RECITAL Hanny Banaszak i Janusza Strobla. Prowadzenie Stanisław Tym, Sala Kameralna [8 listopada 1989].

 

SWEET FIFTIES – SŁODKIE LATA PIĘĆDZIESIĄTE, libretto, teksty piosenek, inscenizacja i reżyseria Andrzej Strzelecki, dekoracje Iwo Zaniewski, kostiumy Hymena Zaniewska, muzyka Janusz Loranc, choreografia Janusz Józefowicz [3 listopada 1989].

 

Teatr Rozmaitości

 

ROCK-AFERA Z KOMPUTERA, CZYLI SUPERMAN Jerzego Bielunasa, reż. Jerzy Ostałowski, scenografia Zofia Gall, Elżbieta Ustjanowski, Janusz Jaroszyński, muz. Zespół VOO-VOO, choreografia Tadeusz Wiśniewski, ker. Muz. Andrzej Seroczyński, prapremiera na scenie Teatru Buffo [28 kwietnia 1990].

 

LATO W NOHANT Jarosława Iwaszkiewicza, inscenizacja Józef Słotwiński, reżyseria Ignacy Gogolewski, scenografia Jerzy Masłowski, kier. muz. Andrzej Seroczyński, przy fortepianie Paweł Skrzypek, scena Teatru Buffo [12 grudnia 1989].

 

Teatr Studio

 

DZIESIĘĆ PORTRETÓW Z CZAJKĄ W TLE wg Antona Czechowa, tłum. Artur Sandauer, adaptacja, scenografia, reżyseria Jerzy Grzegorzewski, kostiumy Barbara Hanecka, muz. Stanisław Radwan, Teatr Studio; w roli głównej Teresa Budzisz-Krzyżanowska [24 lutego 1990].

 

KATARZYNA II WEDŁUG PAMIĘTNIKÓW PRZEZ NIA SAMĄ SPISANYCH, ułożyła i przetłumaczyła dla teatru Eugenia Siemaszkiewicz, reżyseria Marek Walczewski, scenografia Krystyna Karlem, w roli tytułowej Małgorzata Niemirska, Malarnia [13 listopada 1989].

 

Teatr Syrena

 

OBYŚ ŻYŁ W CIEKAWYCH CZASACH Ryszarda Marka Grońskiego, reż. Witold Filler, dek. Andrzej Dziatki, kost. Małgorzata Spychalska, muz. Antoni Kopff, Jarosław Kukulski, Czesław Majewski [8 czerwca 1990].

 

BROADWAY RÓG LITEWSKIEJ Antoniego Marianowicza, Janusza Minkiewicza, reż. Witold Filler, scenografia Małgorzata Treuttler, muz. Leonard Bernstein i in., kier. muz. Czesław Majewski, choreografia Witold Gruca [30 marca 1990].

 

ŻONA PANA MINISTRA Bronisława Nieubicia, tłum. Maria Czubaszek, reż. Józef Para, scenografia Małgorzata Spychalska, muzyka Antoni Kopff [9 listopada 1989].

 

Teatr Współczesny

 

KOMEDIANT Thomasa Bernharda, tłum. Jacek St. Buras, reż. Erwin Axer, scenografia Ewa Starowieyska, w roli głównej Tadeusz Łomnicki [6 czerwca 1990].

 

PAN BENET. JESTEM ZABÓJCĄ Aleksandra Fredry, reż. Mariusz Dmochowski, scenografia Marcin Szajewski, kostiumy Małgorzata Blikle [16 kwietnia 1990].

 

LETYCJA I LUBCZYK Petera Sniffera, tłum. Gustaw Gottesman, reż. Maciej Englert, scenografia Ewa Starowieyska, w roli głównej Maja Komorowska [14 grudnia 1989].

 

Teatr Za Daleki

 

KOCHANEK Harolda Pintera, tłum. Bolesław Taborski, reż. Szczepan Szczykno, scenografia Zofia de Inez [17 marca 1990].

 

ŚMIEJ SIĘ PINOKIO Carlo Collodiego, tłum. Zofia Jachimczyk, reż. Maciej Ciruk, muz. Andrzej Zarycki [18 lutego 1990].

 

MEIN KAMPF Georga Taborskiego, tłum. Danuta Żmij-Zielińska, reż. Andrzej Staszczyk, scen. Marcin Jarnuszkiewicz, w obsadzie Ryszarda Hanin [7 lutego 1990].

 

Teatr Żydowski

 

BALLADA O ŚLUBNYM WIELONIE wg Pereca Hirszfelda, adat. i opr. lit. Michał Szwejlich i Szymon Szurmiej, reż. Szymon Szurmiej, scenografia Marian Stańczak, choreogr. Witold Gruca, kompozycje i aranż. Jerzy Andrzej Marek, Jerzy Dobrzański, Tadeusz Dobrzański, Leopold Kozłowski, Ryszard Sielicki, ker. muz. Teresa Wrońska [16 czerwca 1990].

 

Zespół „Pana Tadeusza”

 

PAN TADEUSZ Adama Mickiewicza, scenariusz i reżyseria Jan Englert, scenografia Tatiana Kwiatkowska, opr. muz. Andrzej Trybuła, przedstawienie impresaryjne, prapremiera w Teatrze Wybrzeże w Gdańsku [15 stycznia 1990].

 

Zespół Teatralny Janusza Wiśniewskiego

 

OLŚNIENIE, spektakl autorski Janusza Wiśniewskiego, inspirowany opowiadaniem „Wiatronogi” Lwa Tołstoja, reżyseria i scenografia Janusz Wiśniewski, liryki Agnieszka Osiecka, choreografia Emil Wesołowski, kostiumy Irena Biegańska, muzyka Jerzy Satanowski, prapremiera w Sali im. Emila Młynarskiego Teatr Wielkiego [12 listopada 1989].

 

 

 

Leave a Reply