Sztuka monologu

 

Laboratorium Dramatu w Warszawie, Dom Pracy Twórczej w Wigrach i Obiekt Znaleziony (Podziemia Galerii Zachęta w Warszawie) ogłaszają konkurs na monodram. W odróżnieniu od innych konkursów na utwory teatralne, „Sztuka monologu” nagrodzi efekt pracy zespołowej – teksty i koncepcje ich wystawienia, przygotowane przez autora reżysera i aktora.

 

Do konkursu można zgłosić projekty spektakli teatralnych opartych na tekstach, które nie były wcześniej wystawiane i publikowane. Przewidziane są trzy nagrody w wysokości: 20 000 zł, 15 000 zł. i 10 000 zł, które są równocześnie honorariami za zrealizowanie spektaklu. Nagrodzone monodramy zostaną wystawione w Laboratorium Dramatu w Warszawie i Domu Pracy Twórczej w Wigrach. Organizatorzy zapewnią również pomoc przy realizacji spektakli oraz przygotują – we wrześniu 2010 roku – tygodniowe warsztaty twórcze dla nagrodzonych zespołów w Domu Pracy Twórczej w Wigrach. Przed najciekawszymi projektami otwiera się także szansa włączenia spektakli do repertuaru Teatru Laboratorium Dramatu na Scenie w Obiekcie Znalezionym.

 

„Ideą konkursu jest nie tylko zachęcenie dramaturgów do pracy nad monodramami, ale przede wszystkich doprowadzenie do szybkiego wystawienia napisanych na konkurs tekstów. Chcemy uniknąć sytuacji, w której dobry tekst zdobywa nagrodę w konkursie i latami czeka w szufladzie na swojego reżysera. Drugim bardzo istotnym powodem jest zainspirowanie autora do wspólnej pracy z reżyserem i aktorem, czyli przeniesienie dramaturga ze świata literatury do świata teatru. W ten sposób powstały najciekawsze przedstawienia Laboratorium Dramatu, między innymi: „Tiramisu” Joanny Owsianko, „Gardenia” Elżbiety Chowaniec, czy „Absynt” Magdy Fertacz” – powiedział Tadeusz Słobodzianek, jeden z pomysłodawców konkursu.

 

Projekty oceni jury w składzie: dr Jagoda Hernik Spalińska (teatrolog), Roman Pawłowski (krytyk teatralny i publicysta), Marek Pruchniewski (dramatopisarz), Tadeusz Słobodzianek (dramatopisarz, dyrektor Laboratorium Dramatu w Warszawie) i Agnieszka Tarasiuk (dyrektor Domu Pracy Twórczej w Wigrach).

 

Projekt konkursowy powinien zawierać:

– tekst monodramu (do 30 stron znormalizowanego maszynopisu)

– streszczenie (maksimum 200 słów)

– eksplikację reżyserską (maksimum 500 słów)

– biogramy autorki/autora, reżyserki/reżysera i aktorki/aktora

– informacje kontaktowe

 

Termin nadsyłania projektów upływa 1 czerwca 2010 roku, ogłoszenie wyników nastąpi do 30 czerwca 2010 roku.

 

Regulamin konkursu i formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie:

http://www.tat.pl/informacja.php?id=1341

 

Konkurs jest finansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

 

Leave a Reply