Castilione według Pudlis

Zapraszamy 15 października godz. 18:30 do Kluboksięgarni  Serenissima na PREMIERĘ PRZEKŁADU „Księga Człeka Dwornego albo też Księga Dworzanina” Hrabiego Baldassare Castiglione. CZYTA  ANDRZEJ MALEC.
AUTORKA PRZEKŁADU    AGNIESZKA JAŹWIŃSKA-PUDLIS.

Renesansowe dzieło „Il libro del Cortegiano” – powszechnie znane jako „Il Cortegiano” ( „Dworzanin”) – ukazało się po raz pierwszy w roku 1528 we Włoszech. Była to swoista kodyfikacja zachowań wzorowego, renesansowego dworzanina (nie tyle sługi, co wyrafinowanego mieszkańca dworu, człowieka dwornego) i jego towarzyszki – kobiety z pałacu. W przeciągu XVI wieku dzieło to doczekało się przekładów na wiele języków europejskich.
    W Polsce już w roku 1566 ukazała się adaptacja Łukasza Górnickiego p.t. „Dworzanin polski”. Górnicki – świadomy różnic obyczajów włoskich i polskich – dokonał wielu zmian i ingerencji. Przeniósł miejsce akcji w realia polskie, dodał wiele fragmentów dotyczących spraw rodzimych a pominął takie elementy jak: obecność kobiet, rozprawy o muzyce i malarstwie oraz rozbudowaną, neoplatońską teorię miłości. Zgodnie z opinią autorki przekładu i komentarzy do niego, wybory te – uzgadnianie ze środowiskiem zgromadzonym wokół króla Zygmunta Augusta- były symptomatyczne dla ukierunkowanie kultury i sztuki w Polsce.
    Dzieło Łukasza Górnickiego znane jest wszystkim historykom literatury polskiej, natomiast utwór Castiglione – w niezmienionej formie –  nie doczekał się publikowanego przekładu na język polski od roku 1528. Przez to czytelnik polski nie tylko nie mógł się zapoznać się z wielkim, renesansowym dziełem w jego pierwotnej formie, ale też i w pełni docenić inwencji twórczej Łukasza Górnickiego. Przez to trudno było mu wyciągnąć własne wnioski na temat tego utworu, musiał jedynie wierzyć i opierać się na ocenach, za którymi często stały rozmaite ideologie, czy też po prostu specyficzne punkty widzenia.
    Zapraszamy Państwa na spotkanie z tekstem, którego tłumaczenie nie ukazało się jeszcze drukiem.
    W trakcie wieczoru słuchać będziemy napisanych blisko 500 lat temu słów w interpretacji Andrzeja Malca, w oprawie dawnej muzyki włoskiej i hiszpańskiej. Możliwa będzie również swobodna dyskusja na tematy związane z utworem, oraz prezentowaną poetyką przekładu.
    Agnieszka Jaźwińska-Pudlis jest członkiem Zarządu polskiej sekcji AICT.

PRZEKŁAD ZREALIZOWANO DZIĘKI MECENATOWI MINISTERSTWA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Serenissima Kluboksięgarnia
ul. Chmielna 16 lok. 2
00-020 Warszawa
NIP: 5252382742
Czynne:  poniedziałek- piątek  10.00-21.00, sobota -niedziela 12-20
tel.  022 487 9035
fax. 022 828 0072

Leave a Reply