Yorick nr 23 – spis treści

W numerze sierpniowym, 3/2009 (23):
•   Przewodnik po aktorach nie tylko warszawskich – ranking aktorski Tomasza Miłkowskiego, sezon 2008/9
•  Nowe książki teatralne:  Krzysztof Kucharski „Burzyński na tropach teatru jednego aktora” (felieton Lektora), Andrzej Falkiewicz „Takim ściegiem” – recenzja Justyny Hofman-Wiśniewskiej
•    Korespondecja z Amsterdamu: Autobusem do Hadesu – Tomasz Miłkowski
•      ROZMOWY:
    Mesjasz Ksiądz Helena – z Bartoszem Frąckowiakiem rozmawia Piotr Kozak
    Scenograf buduje świat na scenie – z Pawłem Dobrzyckim rozmawia Justyna Hofman-Wiśniewska
•    Polski show case – felieton Tomasza Miłkowskiego o Warszawskich Spotkaniach Teatralnych
•   Spektakle
    Między nami dobrze jest Doroty Masłowskiej w reżyserii Grzegorza Jarzyny w TR Warszawa –  Tomasz Miłkowski
    Hamlet z Pontedery w wykonaniu Campagnia Laboratorio – Krystyna Tylkowska
    Nie-Boska Komedia – instalacja teatralna Pawła Wodzińskiego w Bygdoszczy – Krystyna Tylkowska
    Jezioro łabędzie w Teatrze Wielkim w Łodzi – Anna Leszkowska
•    Madame Modjeska, czyli Niewolnica Szekspira – szkic Tomasza Miłkowskiego
•    Klub Morderców Liter – fragment powieści Zygmunta Krzyżanowskiego w przekładzie Walentyny Mikołajczyk-Trzcińskiej
•    Emocje – wystawa malarska Macieja Hoffmana w Warszawie w Galerii van Golik – Justyna Hofman-Wiśniewska
•    Moja szkoła gustu: Czysty Orwell – Semła

Leave a Reply